Liceum LifeSkills wpisane do ewidencji!

15 kwietnia 2016 roku, decyzją Prezydenta m.st. Warszawy nasza placówka – Liceum Ogólnokształcące LIFESKILLS Nr 1 – została wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod numerem 269 LO. Jednocześnie, odrębną decyzją Liceum nadano uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności.

Tylko sześciu ludzi, w tym trzech Polaków… – felieton Roberta Kroola w Businessman.pl

Ważne kompetencje to umiejętności praktyczne, użyteczne życiowo. Należą do nich przygotowanie, przeprowadzenie i rozliczenie trudnej rozmowy, przeżycie wielokrotnej odmowy i powrót za kierownicę oraz przygotowanie, przeprowadzenie i rozliczenie projektu na liczbach, a także rozumne, uważne funkcjonowanie w warunkach wzrastającej niepewności.

Uczelnie muszą konkurować tak jak biznes

O wyzwaniach związanych z kształceniem absolwentów w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy dyskutowali przedstawiciele świata nauki i biznesu podczas seminarium pt. „Konkurencyjna Edukacja”. Spotkanie odbyło się 27 stycznia br. Fundację LifeSkills reprezentował Robert Krool.