Więcej światła – wywiad w Magazynie Rekruter

Przenikliwość, uważność, pomysłowość to cnoty przyświecające mojej sferze intelektualnej i emocjonalnej. Przygoda z nimi zaczęła się w momencie, gdy w liceum w Hamburgu odkryłem twórczość Goethego i teatr. I tak od wielu lat claimem mojej działalności są słowa przypisywane ostatnim chwilom życia Mistrza – „mehr Licht” co oznacza więcej światła…

Tylko sześciu ludzi, w tym trzech Polaków… – felieton Roberta Kroola w Businessman.pl

Ważne kompetencje to umiejętności praktyczne, użyteczne życiowo. Należą do nich przygotowanie, przeprowadzenie i rozliczenie trudnej rozmowy, przeżycie wielokrotnej odmowy i powrót za kierownicę oraz przygotowanie, przeprowadzenie i rozliczenie projektu na liczbach, a także rozumne, uważne funkcjonowanie w warunkach wzrastającej niepewności.

Mentoring Theater w HR News

W HR News o specyfice mentoratu przeniesionego na teatralne deski, wyzwaniach jakie stawia przed mentorem – aktorem i widzem – uczniem oraz o korzyściach jakie przynosi uczestnikom opowiada współtwórca polskiego formatu – Robert Krool.

Milczarek Bukowski Trio – Mentoring Theater

Rzecz dzieje się w świecie wyznaczonym przez obszar między wrażliwością a cynizmem. Jest to świat specjalizacji obydwu autorów – pełen zagadkowych idiomów, pojęć, jak: cierpiący kiler, pierwotny buc, marzenia galerników. Pozorne, bardzo dowcipne lub wręcz standupowe ujęcie niektórych kwestii, nadaje dobrej energii sytuacji scenicznej w teatrze.