21 lipca 2023

Rekrutacja

Naszą dewizą jest stwierdzenie, że samotnie zajdziesz szybciej. Ale z właściwym zespołem, zajdziesz dalej.

Bardzo ważnym elementem w społeczności LifeSkills są relacje pomiędzy uczestnikami rekrutacji.  Przywiązujemy dużą wagę do zbudowania tych relacji, jeszcze przed rozpoczęciem pierwszej klasy liceum. Proces rekrutacji zaczynamy więc już od września z rocznym wyprzedzeniem. Dzięki temu mamy zapas czasu i większą szanse jak najlepszego wzajemnego poznania się. Spotkania informacyjne z rodzicami odbywają się w czerwcu oraz od września do stycznia każdego roku szkolnego.

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024 została zakończona. Istnieje możliwość zapisu na listę rezerwową. Prosimy o kontakt: rekrutacja@lifeskills.pl


krutacji – spotkanie dla rodziców i opiekunów

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Formalny proces rekrutacji do Liceum LifeSkills składa się z czterech etapów: 

1. Spotkania informacyjne dla rodziców lub opiekunów (od września do listopada/grudnia).

2. Warsztaty dla kandydatów (od października do stycznia).

3. Podpisanie umowy.

4. Program Zerowy (od marca do czerwca).

Rodziców starszych dzieci, które chcą dołączyć podczas trwania roku szkolnego w ramach rekrutacji uzupełniającej, prosimy o kontakt mailowy na adres: rekrutacja@lifeskills.pl lub telefoniczne pod numerem 507 250 250.I Etap rekrutacji – Spotkanie Informacyjne dla rodziców

Serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów klasy ósmej 19 września 2023:
Link do zapisu na spotkanie: FORMULARZ ZAPISU NA SPOTKANIE

II Etap rekrutacji – warsztaty dla kandydatów

Kandydatów, którzy chcą poznać naszą szkołę, zaprosimy na serię trzech spotkań rekrutacyjnych w formie warsztatów.

W ich trakcie mają możliwość poznać wyróżniki naszego liceum, spotkać aktualnych uczniów i kadrę naszego liceum. Ważnym elementem jest tu integracja uczestników. Podczas tej serii warsztatów kładziemy szczególny nacisk na budowanie zaangażowania przyszłego ucznia w prace zespołową. 

Wszystkie warsztaty rekrutacyjne planujemy przeprowadzić stacjonarnie.

Bezpieczeństwo jest dla priorytetem w związku z tym 100% naszej kadry pedagogicznej jest w pełni zaszczepione przeciw Covid-19.


III Etap rekrutacji – Podpisanie umowy wstępnej

Zawarcie umowy kształcenia odbywa się od listopada.


IV Etap rekrutacji – Program Zerowy

Po podpisaniu umowy z rodzicami/opiekunami dla przyszłych uczniów naszego Liceum organizujemy cykl siedmiu spotkań tworzących Program Zerowy, który ma na celu: 

 • Integrację przyszłej klasy oraz wzajemne poznanie się ze społecznością LifeSkills.
 • Poznanie liceum, naszych wartości, koncepcji i misji: “Przygotowania do powodzenia w życiu”.
 • Wprowadzenie do sztuki prezentacji, mów i debat.
 • Identyfikację kompetencji i umiejętności naszych przyszłych uczniów, takich jak: umiejętności matematyczne, komunikacyjne, pisarskie i oratorskie.
 • Realizacja pierwszych projektów małych i dużych z naszymi uczniami.

Kurs matematyczny dla kandydatów do Liceum – MatSkills

Kurs MatSkills dla uczniów klas ósmych prowadzony przez p. Marcina Krysiaka.

Celem kursu jest powtórzenie i sprawdzenie kluczowych kompetencji matematycznych wymaganych na egzaminie ósmoklasisty, a w szczególności utrwalenie umiejętności opisanych w wymaganiach ogólnych podstawy programowej kształcenia ogólnego, takich jak:

 • – sprawność rachunkowa,
 • – wykorzystanie i tworzenie informacji,
 • – wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji,
 • – rozumowanie i argumentacja.

Kurs obejmuje 14 spotkań, każde trwające trzy godziny, w formule:

 • 16:00 – 16:50 sprawdzian (25 pytań zamkniętych), zakończony informacją o wyniku,
 • 17:00 – 19:00 wykład oraz przykładowe rozwiązywanie zadań.

Serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie 18 października 2023 o godzinie 16:00 w Liceum LifeSkills.

Cena:
3800 zł (1800zł + 2000zł)*

*2000 zł będzie zaliczone na poczet opłaty za pierwszy rok nauki w Liceum LifeSkills

Numer konta:
20 2130 0004 2001 0786 3079 0001 (Volkswagen Bank Polska)

Tytułem:
Imię i nazwisko ucznia oraz dopisek “kurs MatSkills”.

Zapisy:
+48 507 007 005, liceum@lifeskills.pl

O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń; na kurs przyjmiemy nie więcej niż 24 osoby.


Roczne czesne w Liceum LifeSkills

Warunkiem przystąpienia do umowy jest wpłata bezzwrotnego wpisowego w kwocie 4200 zł (cztery tysiące dwieście).

Dla pierwszych dziesięciu kandydatów, którzy zapiszą się najpóźniej w styczniu 2023, wysokość czesnego za naukę w Liceum Ogólnokształcącym LIFESKILLS Nr 1 wynosi 24 900 rocznie – płatność jednorazowa (dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset).

Kolejne osoby po tym okresie płacą za naukę w Liceum Ogólnokształcącym LIFESKILLS Nr 1 26 900 rocznie – płatność jednorazowa (dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset).

Osoby zainteresowane szczegółowymi informacjami prosimy o kontakt.

Sprawdź nasze najnowsze wpisy