28 stycznia 2016

Zespół LifeSkills


Robert Krool

Fundator, prezes zarządu Fundacji i jej naczelny wolontariusz. Mentor, powiernik, pedagog. W ponad 30 letnim, międzynarodowym dorobku powierniczym, moderował decyzje właścicielskie o łącznej wartości przekraczającej 7,5 mld EURO w 55 projektach zmian organizacyjnych i międzypokoleniowych. W jego seminariach i warsztatach wzięło udział ponad 800 tys. decydentów, rodziców oraz przedsiębiorców.

Były biegły sądowy w dziedzinie restrukturyzacji i oceny ryzyka biznesowego. Były śledczy gospodarczy w dochodzeniach wewnętrznych, były doradca inwestycyjny. Sklasyfikowany przez media na 7. miejscu w rankingu najbardziej wpływowych mentorów biznesu w Polsce. Autor, współautor 10  książek i szeregu programów edukacyjnych. Wyróżniony tytułem Master Mentor 2018.


Jarosław Sikora

Fundator, wiceprezes zarządu Fundacji, jej wolontariusz oraz dyrektor Liceum Ogólnokształcącego LIFESKILLS Nr 1 w Warszawie. Powiernik, analityk, mentor i pedagog. Specjalista ds. inwestycji oraz projektów rodzinnych. W minionych latach wsparł setki przypadków dziedzictwa kapitału intelektualnego rodziców, w tym 60 przypadków faktycznej sukcesji biznesu rodzinnego. Poświęcił ponad 10 tys. godzin na wdrażanie skutecznych narzędzi diagnostyki rozwojowej. Inicjator badań wpływu edukacji na rozwój i wyniki użyteczności życiowej.

Twórca projektów edukacyjnych: Fundacji Edukacyjnej Sikory, High Flyer, Fundacji LifeSkills oraz Kursu Sikory – Matury Wysokich Lotów, który ma ponad 13 tys. absolwentów i istnieje już 30 lat. Doktor nauk medycznych, specjalista drugiego stopnia z chorób wewnętrznych. Autor prac naukowych z zakresu psychofarmakologii centralnego układu nerwowego oraz biologii nowotworów.


mec. Robert Kroplewski

Radca prawny, członek Rady Programowo Naukowej Fundacji LifeSkills, jej wolontariusz. Pełnomocnik ministra do spraw społeczeństwa informacyjnego w Ministerstwie Cyfryzacji.  Specjalizuje się w umowach gospodarczych oraz cywilnych o charakterze międzynarodowym na szczeblu rządowym.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, a także Sądu Polubownego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. W latach 2004-2006 dyrektor Departamentu Prawnego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W latach 2011-2016 dyrektor Biura Prawnego Telewizji Polskiej SA. Od 2006 roku ekspert ds. mediów i nowych technologii Instytutu Sobieskiego. W latach 2006-2011 ekspert Prezesa UKE, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Komisji Sejmowej Kultury i Środków Społecznego Przekazu.


mec. dr inż. Robert Klinski

Europejski rzecznik ds. unijnych znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Autor wielu publikacji z dziedziny technologii komunikacji cyfrowej i wynalazca.

Dziedziną własności intelektualnej zajmuje się od 2002 roku, założyciel firmy prawniczej PATENTSHIP. Jego obszary specjalizacji obejmują uzyskiwanie i egzekwowanie praw własności, szczególnie w dziedzinie inżynierii elektrycznej, telekomunikacji, cyfrowym przetwarzaniu sygnałów, technologii półprzewodnikowej, oprogramowania, kodowania i kryptografii, technologii medycznej, optyki oraz inżynierii mechanicznej, a także postępowania w sprawach naruszenia praw własności. 


Ewa Sowińska

Biegła rewident, członkini Rady Programowo Naukowej Fundacji LifeSkills i jej wolontariuszka. W latach 2015 – 19 Zastępca Prezesa Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, a wcześniej członek zarządu PriceWaterhouseCoopers Sp. z o.o.Posiada bogatą wiedzę i doświadczenie w zakresie rachunkowości oraz rewizji finansowej. Brała udział w ocenie i przygotowywaniu raportów dla polskiego rządu w sprawie spełnienia wymagań nałożonych na inwestorów zagranicznych w Umowach Prywatyzacyjnych, w odniesieniu do sprywatyzowanych spółek.

Zasiada w Radzie Programowej BPO Education Center przy Sopockiej Szkole Wyższej. Jest też członkiem Rady Konsultacyjnej przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej w kadencji 2012-2016. Od 2014 roku jest członkiem Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw powołanego przez Ministra Gospodarki. Na co dzień wspólnik i partner zarządzający w spółce ESO AUDIT.


Daniel Formella

Ekspert ds. audytu, bezpieczeństwa i wywiadu gospodarczego. Szef i założyciel AVOS Group. Ponad 20 lat doświadczenia w polskich służbach specjalnych na stanowiskach odpowiedzialnych za zarządzanie wielopoziomowymi zespołami w zakresie bezpieczeństwa publicznego oraz w biznesie wielooddziałowym, rozproszonym geograficznie z wielowarstwowym zarządzaniem bezpieczeństwem. Posiada ugruntowane kompetencje analityczne, organizacyjne, zarządcze oraz biegłą znajomość zasad posługiwania się informacją niejawną. Wspiera projekty powiernicze Fundacji oraz jej klientów.


Magdalena Czarnota – Krool

Pianistka, pedagog sceniczna, nauczycielka emisji głosu, kameralistka. Od lat współpracuje z wybitnymi postaciami świata biznesu oraz kultury i sztuki przy Fundacji LifeSkills oraz Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej w Warszawie/Lekcje z Mistrzem. Wieloletnia pedagog na wydziale wokalno – aktorskim ZPSM im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Prowadzi warsztaty pracy z głosem i ciałem dla Liceum LifeSkills, Fundacji LifeSkills i Stowarzyszenia Profesjonalnych Mowców. Posiada niezwykle istotny w pracy z głosem tzw. słuch absolutny. Pochodzi ze znanej rodziny teatralno – reżyserskiej, od dziecka uczestniczyła w projektach scenicznych pracy z głosem i ciałem na całym świecie. Dorastała w środowisku pantomimy, Teatru Jerzego Grotowskiego oraz Teatru Polskiego we Wrocławiu.


Zbigniew Kowalski

Pedagog związany z medycyną i farmacją od 25 lat. Specjalizuje się w audycie i optymalizacji komunikacji indywidualnej, grupowej, scenicznej oraz masowej. Jeden z czołowych polskich ekspertów ds. komunikacji z pacjentem na arenie międzynarodowej. Z jego wiedzy skorzystało dotychczas ponad 150 000 osób, w tym ponad 75 000 lekarzy, 30 000 farmaceutów, 10 000 pielęgniarek, 20 000 pracowników z ponad 115 firm farmaceutycznych i medycznych. Członek Rady Programowo – Naukowej Fundacji & Liceum LifeSkills. Z dziennikarzami i prezenterami TV oraz aktorami przygotowuje przedstawicieli różnych zawodów do wystąpień publicznych oraz kontaktu z mediami. Autor, współautor wielu książek i publikacji dotyczących komunikacji i jej profesjonalnego wsparcia w leczeniu, w biznesie oraz edukacji.


Piotr Grądzik

Ekspert w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, absolwent Politechniki Warszawskiej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Absolwent programu stażowego w dziedzinie energetyki atomowej w Technische Universität München. Przez ponad dekadę odpowiadał za codzienne planowanie, bezpieczeństwo i optymalizację pracy elektroenergetycznej sieci przesyłowej w Niemczech. Wdrażał środki zaradcze stabilizujące silnie nasyconą OZE niemiecką sieć elektroenergetyczną, których budżet opiewał na 3,5 mld euro rocznie. Włada biegle językiem polskim, niemieckim oraz angielskim. Publikuje na BiznesAlert.pl. Od 2023 roku na stałe przebywa i pracuje w Polsce.

 

Sprawdź nasze najnowsze wpisy