28 stycznia 2016

Zespół LifeSkills


Robert Krool

Fundator, prezes zarządu Fundacji i jej naczelny wolontariusz. Mentor, powiernik, pedagog. W ponad 30 letnim, międzynarodowym dorobku powierniczym, moderował decyzje właścicielskie o łącznej wartości przekraczającej 6,5 mld złotych w 55 projektach zmian organizacyjnych i międzypokoleniowych. W jego seminariach i warsztatach wzięło udział ponad 800 tys. decydentów, rodziców oraz przedsiębiorców.

Były biegły sądowy w w dziedzinie restrukturyzacji i oceny ryzyka biznesowego. Były śledczy gospodarczy w dochodzeniach wewnętrznych, były doradca inwestycyjny. Sklasyfikowany przez media na 7. miejscu w rankingu najbardziej wpływowych mentorów biznesu w Polsce. Autor 8 książek i szeregu programów edukacyjnych. Współtwórca oraz jeden z wiodących animatorów nowej kategorii scenicznej: Mentoring Theater. Wyróżniony tytułem Master Mentor 2018.


Jarosław Sikora

Fundator, wiceprezes zarządu Fundacji, jej wolontariusz oraz dyrektor Liceum Ogólnokształcącego LIFESKILLS Nr 1 w Warszawie. Powiernik, analityk, mentor i pedagog. Specjalista ds. inwestycji oraz projektów rodzinnych. W minionych latach wsparł setki przypadków dziedzictwa kapitału intelektualnego rodziców, w tym 60 przypadków faktycznej sukcesji biznesu rodzinnego. Poświęcił ponad 10 tys. godzin na wdrażanie skutecznych narzędzi diagnostyki rozwojowej. Inicjator badań wpływu edukacji na rozwój i wyniki użyteczności życiowej.

Twórca projektów edukacyjnych: Fundacji Edukacyjnej Sikory, High Flyer, Fundacji LifeSkills oraz Kursu Sikory – Matury Wysokich Lotów, który ma ponad 13 tys. absolwentów i istnieje już 30 lat. Doktor nauk medycznych, specjalista drugiego stopnia z chorób wewnętrznych. Autor prac naukowych z zakresu psychofarmakologii centralnego układu nerwowego oraz biologii nowotworów.


mec. Robert Kroplewski

Radca prawny, członek Rady Programowo Naukowej Fundacji LifeSkills, jej wolontariusz. Pełnomocnik ministra do spraw społeczeństwa informacyjnego w Ministerstwie Cyfryzacji.  Specjalizuje się w umowach gospodarczych oraz cywilnych o charakterze międzynarodowym na szczeblu rządowym.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, a także Sądu Polubownego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. W latach 2004-2006 dyrektor Departamentu Prawnego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W latach 2011-2016 dyrektor Biura Prawnego Telewizji Polskiej SA. Od 2006 r ekspert ds. mediów i nowych technologii Instytutu Sobieskiego. W latach 2006-2011 ekspert Prezesa UKE, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Komisji Sejmowej Kultury i Środków Społecznego Przekazu.


mec. dr inż. Robert Klinski

Europejski rzecznik ds. unijnych znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Autor wielu publikacji z dziedziny technologii komunikacji cyfrowej i wynalazca.

Dziedziną własności intelektualnej zajmuje się od 2002 roku, założyciel firmy prawniczej PATENTSHIP. Jego obszary specjalizacji obejmują uzyskiwanie i egzekwowanie praw własności, szczególnie w dziedzinie inżynierii elektrycznej, telekomunikacji, cyfrowym przetwarzaniu sygnałów, technologii półprzewodnikowej, oprogramowania, kodowania i kryptografii , technologii medycznej, optyki oraz inżynierii mechanicznej, a także postępowania w sprawach naruszenia praw własności. 


Ewa Sowińska

Biegła rewident, członkini Rady Programowo Naukowej Fundacji LifeSkills i jej wolontariuszka. W latach 2015 – 19 Zastępca Prezesa Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, a wcześniej członek zarządu PriceWaterhouseCoopers Sp. z o.o.Posiada bogatą wiedzę i doświadczenie w zakresie rachunkowości oraz rewizji finansowej. Brała udział w ocenie i przygotowywaniu raportów dla polskiego rządu w sprawie spełnienia wymagań nałożonych na inwestorów zagranicznych w Umowach Prywatyzacyjnych, w odniesieniu do sprywatyzowanych spółek.

Zasiada w Radzie Programowej BPO Education Center przy Sopockiej Szkole Wyższej. Jest też członkiem Rady Konsultacyjnej przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej w kadencji 2012-2016. Od 2014 roku jest członkiem Zespołu do spraw Społecznej Na co dzień wspólnik i partner zarządzający w spółce ESO AUDIT.


Daniel Formella

Ekspert ds. audytu, bezpieczeństwa i wywiadu gospodarczego. Szef i założyciel AVOS Group. Ponad 20 lat doświadczenia w polskich służbach specjalnych na stanowiskach odpowiedzialnych za zarządzanie wielopoziomowymi zespołami w zakresie bezpieczeństwa publicznego oraz w biznesie wielooddziałowym, rozproszonym geograficznie z wielowarstwowym zarządzaniem bezpieczeństwem. Posiada ugruntowane kompetencje analityczne, organizacyjne, zarządcze oraz biegłą znajomość zasad posługiwania się informacją niejawną. Wspiera projekty powiernicze Fundacji oraz jej klientów.


Magdalena Czarnota – Krool

Pianistka, pedagog sceniczna, nauczycielka emisji głosu, kameralistka. Współpracuje od szeregu lat z wybitnymi postaciami świata biznesu oraz kultury i sztuki przy Fundacji LifeSkills oraz Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej w Warszawie/Lekcje z Mistrzem. Wieloletnia pedagog na wydziale wokalno – aktorskim ZPSM im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Szereg lat prowadziła warsztaty pracy z głosem i ciałem dla Stowarzyszenia Profesjonalnych Mowców. Posiada niezwykle istotny w pracy z głosem tzw. słuch absolutny. Pochodzi ze znanej rodziny teatralno – reżyserskiej, od dziecka uczestniczyła w projektach scenicznych pracy z głosem i ciałem na całym świecie. Dorastała w środowisku pantomimy, Teatru Jerzego Grotowskiego oraz Teatru Polskiego we Wrocławiu.


Zbigniew Kowalski

Pedagog związany z medycyną i farmacją od 25 lat. Specjalizuje się w audycie i optymalizacji komunikacji indywidualnej, grupowej, scenicznej oraz masowej. Jeden z czołowych polskich ekspertów ds. komunikacji z pacjentem na arenie międzynarodowej. Z jego wiedzy skorzystało dotychczas ponad 150 000 osób, w tym ponad 75 000 lekarzy, 30 000 farmaceutów, 10 000 pielęgniarek, 20 000 pracowników z ponad 115 firm farmaceutycznych i medycznych. Członek Rady Programowo – Naukowej Fundacji & Liceum LifeSkills. Z dziennikarzami i prezenterami TV oraz aktorami przygotowuję przedstawicieli różnych zawodów do wystąpień publicznych oraz kontaktu z mediami. Autor, współautor wielu książek i publikacji dotyczących komunikacji i jej profesjonalnego wsparcia w leczeniu, w biznesie oraz edukacji.

 

Sprawdź nasze najnowsze wpisy