28 stycznia 2016

Ludzie LifeSkills


Robert Krool

Fundator, prezes zarządu Fundacji i jej naczelny wolontariusz. Zawodowy powiernik, mentor i pedagog. W ponad 30 letnim, międzynarodowym dorobku zawodowym, moderował decyzje właścicielskie o łącznej wartości przekraczającej 6 mld złotych w 54 projektach zmian organizacyjnych i międzypokoleniowych. W jego seminariach i warsztatach wzięło udział ponad 800 tys. krajowych decydentów, rodziców oraz przedsiębiorców.

Były biegły sądowy w w dziedzinie restrukturyzacji i oceny ryzyka biznesowego. Wieloletni powiernik, mąż zaufania z międzynarodowym doświadczeniem. Były śledczy gospodarczy w dochodzeniach wewnętrznych, były doradca inwestycyjny. Sklasyfikowany przez media na 7. miejscu w rankingu najbardziej wpływowych mentorów biznesu w Polsce. Współzałożyciel i były prezes zarządu Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców. Autor 8 książek. Współtwórca oraz jeden z wiodących animatorów nowej kategorii scenicznej: Mentoring Theater. Wyróżniony tytułem Master Mentor 2018.


Jarosław Sikora

Fundator, wiceprezes zarządu Fundacji, jej wolontariusz oraz dyrektor Liceum Ogólnokształcącego LIFESKILLS Nr 1 w Warszawie. Powiernik, analityk i mentor. Specjalista ds. inwestycji oraz projektów rodzinnych. W ciągu minionych 25 lat działalności wsparł ponad 2 tys. przypadków dziedzictwa kapitału intelektualnego rodziców, w tym 60 przypadków faktycznej sukcesji biznesu rodzinnego. Poświęcił ponad 10 tys. godzin na wdrażanie skutecznych narzędzi diagnostyki rozwojowej. Inicjator badań wpływu edukacji na rozwój i wyniki użyteczności życiowej.

Twórca projektów edukacyjnych: Fundacji Edukacyjnej Sikory, High Flyer, Fundacji LifeSkills oraz Kursu Sikory – Matury Wysokich Lotów, który ma ponad 13 tys. absolwentów i  istnieje już 30 lat. Marka „Sikory” i wchodzące w jej skład podmioty inwestycyjne, usługowe, są klasycznym przykładem grupy firm rodzinnych, która aktywnie wspiera sobie podobne.
Doktor nauk medycznych, specjalista drugiego stopnia z chorób wewnętrznych. Autor prac naukowych z zakresu psychofarmakologii centralnego układu nerwowego oraz biologii nowotworów.


mec. Robert Kroplewski

Radca prawny, członek Rady Programowo Naukowej Fundacji LifeSkills, jej wolontariusz, pełnomocnik ministra do spraw społeczeństwa informacyjnego w Ministerstwie Cyfryzacji.  Specjalizuje się w umowach gospodarczych oraz cywilnych o charakterze międzynarodowym, również na szczeblu rządowym.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, a także Sądu Polubownego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. W latach 2004-2006 dyrektor Departamentu Prawnego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W latach 2011-2016 dyrektor Biura Prawnego Telewizji Polskiej SA. Od 2006 r ekspert ds. mediów i nowych technologii Instytutu Sobieskiego. W latach 2006-2011 ekspert Prezesa UKE, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Komisji Sejmowej Kultury i Środków Społecznego Przekazu.


mec. dr inż. Robert Klinski

Europejski rzecznik ds. unijnych znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Autor wielu publikacji z dziedziny technologii komunikacji cyfrowej i wynalazca.

Dziedziną własności intelektualnej zajmuje się od 2002 roku, założyciel firmy prawniczej PATENTSHIP. Jego obszary specjalizacji obejmują uzyskiwanie i egzekwowanie praw własności, szczególnie w dziedzinie inżynierii elektrycznej, telekomunikacji, cyfrowym przetwarzaniu sygnałów, technologii półprzewodnikowej, oprogramowania, kodowania i kryptografii , technologii medycznej, optyki oraz inżynierii mechanicznej, a także postępowania w sprawach naruszenia praw własności. 

Studiował inżynierię elektryczną i komunikacyjną na Uniwersytecie Technicznym w Hamburgu i uzyskał doktorat z wyróżnieniem na Politechnice Monachijskiej w zakresie cyfrowego przetwarzania sygnałów dla systemów transmisji. Równolegle ze studiami doktoranckimi, studiował w Fraunhofer Gesellschaft w Instytucie Systemów Komunikacyjnych, gdzie opracował bezprzewodowe i przewodowe systemy komunikacji.


Ewa Sowińska

Biegła rewident, członkini Rady Programowo Naukowej Fundacji LifeSkills i jej wolontariuszka. W latach 2015 – 19 Zastępca Prezesa Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, a wcześniej członek zarządu PriceWaterhouseCoopers Sp. z o.o.Posiada bogatą wiedzę i doświadczenie w zakresie rachunkowości oraz rewizji finansowej. Brała udział w ocenie i przygotowywaniu raportów dla polskiego rządu w sprawie spełnienia wymagań nałożonych na inwestorów zagranicznych w Umowach Prywatyzacyjnych, w odniesieniu do sprywatyzowanych spółek.

Zasiada w Radzie Programowej BPO Education Center przy Sopockiej Szkole Wyższej. Jest też członkiem Rady Konsultacyjnej przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej w kadencji 2012-2016. Od 2014 roku jest członkiem Zespołu do spraw Społecznej Na co dzień wspólnik i partner zarządzający w spółce ESO AUDIT.


Dr Dariusz Woźnicki

Dyrektor Generalny Agencji Bezpieczeństwa Gospodarczego w Tarnowskich Górach, która jest polskim przedstawicielem Międzynarodowego Konsorcjum Platforma Bezpieczeństwa Gospodarczego. Dr Dariusz Woźnicki należy do zespołu ekspertów „Rządowego planu zwalczania przestępczości zorganizowanej w Polsce”.

Jego działania są skierowane na przeciwdziałanie powstawaniu przestępczości zorganizowanej o charakterze ekonomicznym, polegające na rozpoznawaniu i eliminowaniu czynników sprzyjających powstawaniu tego typu przestępczości. Przez cały okres służby zawodowej, pracował w pionie kryminalnym nad zwalczaniem przestępczości gospodarczej i korupcyjnej.
1997 – Kierownik Samodzielnej Sekcji do walki z Przestępczością Gospodarczą KPP Tarnowskie Góry; 2000- Naczelnik Wydziału do walki z Korupcją KWP w Katowicach; 2003 –Zastępca i Dyrektor Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji w Warszawie; 2004 – 2006 Zastępca Dyrektora Centralnego Biura Śledczego KGP Warszawa, nadzorujący pion zwalczający zorganizowaną przestępczość ekonomiczną i korupcję oraz nadzorujący współpracę międzynarodową.


Magdalena Czarnota – Krool

Pedagog sceniczna, nauczycielka emisji głosu, akompaniatorka. Współpracuje od szeregu lat z wybitnymi postaciami świata biznesu oraz kultury i sztuki przy Stowarzyszeniu Profesjonalnych Mówczyń i Mówców, Fundacji LifeSkills, Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej w Warszawie.
Wieloletnia pedagog na wydziale wokalno – aktorskim ZPSM im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Pianistka i akompaniatorka. Posiada niezwykle istotny w pracy z głosem tzw. słuch absolutny. Pochodzi ze znanej rodziny teatralno – reżyserskiej, od dziecka uczestniczyła w projektach scenicznych pracy z głosem i ciałem na całym świecie. Dorastała w środowisku pantomimy, teatru Jerzego Grotowskiego oraz Teatru Polskiego we Wrocławiu.


 

Sprawdź nasze najnowsze wpisy