31 stycznia 2016

Ambasador Zdrowia

 

Konkurs

AZ_LS_4.1_web_1

Plakat promujący IV edycję Konkursu

Ambasador Zdrowia to niekomercyjny konkurs mający na celu edukację prozdrowotną opartą na rzetelnych źródłach wiedzy.

Konkurs kierowany jest do wszystkich uczniów publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych, bez podziału na rodzaj lub profil szkoły/klasy. Szczególnie zachęcamy do udziału uczniów, którzy nie wiążą swojej przyszłości z naukami medycznymi.

Istnieje wiele tematów związanych z szeroko rozumianą opieką zdrowotną, których znajomość jest niezbędna każdemu wkraczającemu w dorosłość człowiekowi. Prawidłowe odżywianie się, zdrowy styl życia, funkcjonowanie organizmu człowieka, profilaktyka chorób cywilizacyjnych, onkologicznych, społecznych i zakaźnych, profilaktyka chorób przenoszonych drogą płciową to tylko kilka najważniejszych przykładów.

W ocenie pomysłodawców konkursu obecny poziom wiedzy w zakresie tych zagadnień jest niewystarczający. Zadaniem konkursu jest wprowadzenie uczestników w tematykę prewencji zdrowotnych, a także pomoc w poznaniu zagadnień słabiej rozumianych. Jednocześnie konkurs pozwoli na wyłanianie i promowanie młodzieży o ponadprzeciętnej wiedzy i umiejętnościach.

Korzyści z udziału w konkursie

  • dostęp do analizy pytań, które pojawią się na konkursie,
  • dostęp do raportu o słabych i mocnych stronach wiedzy o zdrowiu,
  • cenne nagrody dla Laureatów III etapu konkursu,
  • możliwość bezpłatnego udziału w kursach organizowanych przez Fundację LifeSkills (po spełnieniu dodatkowych warunków).

Ambasadorem Zdrowia może zostać każdy uczeń – niekoniecznie wiążący swoją przyszłość ze studiami medycznymi. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie zgłoszenia za pomocą Formularza zgłoszeniowego.

Program został objęty patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Budżet całego konkursu (koszty organizacji, sprzętu i nagród) wynosi 40 000 PLN i pokryty będzie ze środków Fundacji LifeSkills.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt za pomocą poczty elektronicznej na adres: ambasador.zdrowia@lifeskills.pl

Sprawdź nasze najnowsze wpisy