1 marca 2017

Geneza Fundacji

Wrażliwi na niejednoznaczne zjawiska, jakimi są: nadmiar dobrobytu, nieobecność bliskich, pustka wewnętrzna, powierzchowność w decyzjach i presja na wynik, a także wysoka wrażliwość młodego pokolenia, stworzyliśmy Fundację LifeSkills. Istotnym celem Fundacji jest organizowanie i wdrażanie programów innowacyjnej edukacji z zakresu “umiejętności praktycznych” a przede wszystkim “wrażliwego zaangażowania” dla młodzieży oraz dorosłych.

W słowie “wrażliwe” zaszyte są m.i.: obecność, tworzenie, autorstwo, właścicielstwo  w projektowaniu produktów, usług, reguł, społeczności i rynków, które jeszcze nie istnieją. Chodzi również o wrażliwość na tle kluczowego projektu, jakim jest “Moje Życie”.

Fundacja zapewnia profesjonalną przestrzeń dla nowoczesnych pedagogów oraz inspiratorów, którzy wdrażają “inspirujący dziełem” sposób edukacji, w jakim kompetencje użyteczne życiowo – LifeSkills – odgrywają kluczową rolę.

Lista kompetencji XXI wieku.

Projekty Fundacji LifeSkills:

Liceum Ogólnokształcące LIFESKILLS Nr 1 w Warszawie,

Kampus Innowacji LifeSkills w Warszawie

Centrum Bezpieczeństwa Właścicielskiego LifeSkills

Centrum Mentoratu LifeSkills

Istotne, formalne cele statutowe Fundacji LifeSkills:

 • wdrażania programów poszerzających podstawy programowe w edukacji publicznej i niepublicznej o kompetencje, umiejętności praktyczne, niezbędne w życiu codziennym i karierze zawodowej,
 • wdrażania nowoczesnych, krajowych i światowych form edukacji – w tym diagnostyki potrzeb edukacyjnych – oraz pozyskiwania środków, zasobów i licencji krajowych i zagranicznych,
 • wspierania, promowania i organizowania edukacji i doradztwa medycznego dla wszystkich zainteresowanych,
 • integrowania formalnej ścieżki kształcenia z aktualnymi wymogami rynku pracy i doradztwa w tym zakresie,
 • podnoszenia umiejętności: wykorzystania aparatu matematycznego; współdziałania zespołowego i komunikacji międzyludzkiej; przenikliwego myślenia oraz przywództwa,
 • kreowania strategii edukacyjnych dla wszystkich uczestników procesu dydaktycznego, a w szczególności dla młodzieży i rodziców,
 • rozwijania kapitału intelektualnego rodziny,
 • rozwijania kapitału relacyjnego i tworzenia środowiska dla projektów zawodowych,
 • wspierania i promowania samodoskonalenia, podnoszenia wiedzy i rozwijania kwalifikacji w ochronie zdrowia oraz innych zawodach wymagających kształcenia ustawicznego,
 • propagowania zasad etyki w biznesie, karierze i przywództwie,
 • opracowywania, budowania oraz wspierania projektów sidowych, start-upowych i badawczych,
 • kreowania atmosfery do rozwoju intelektualnego oraz popularyzowania idei udziału w stażach, praktykach i wolontariatach,

 

Sprawdź nasze najnowsze wpisy