1 marca 2017

Projekty z misją

LIFESKILLS – ŁĄCZYMY PROJEKTY BIZNESOWE ZE SPOŁECZNIE UŻYTECZNYMI

Projekty spod znaku Non Profit: 

Liceum Ogólnokształcące LIFESKILLS Nr 1 w Warszawie (od 2016 roku)

Akademia Inspiratorów – LifeSkills EDU Challenges 2030 (w przygotowaniu)

Wrażliwi na niejednoznaczne zjawiska, jakimi są: nadmiar dobrobytu, nieobecność bliskich, pustka wewnętrzna, powierzchowność w decyzjach i presja na wynik, a także wysoka wrażliwość młodego pokolenia, stworzyliśmy niepubliczne Liceum LifeSkills. 

W słowie „wrażliwe” zaszyte są m.i.: aktywizm społeczny, obecność, tworzenie, autorstwo, właścicielstwo  w projektowaniu produktów, usług, reguł, społeczności i rynków, które jeszcze nie istnieją. Chodzi również o wrażliwość na tle kluczowego projektu, jakim jest „Moje Życie” a nie cudze opinie i poglądy…

Fundacja wespół z Liceum, zapewniają również profesjonalną i twórczą przestrzeń dla pedagogów oraz inspiratorów, którzy wdrażają „inspirujący dziełem” sposób edukacji, w jakim kompetencje użyteczne życiowo – LifeSkills – odgrywają wespół z użytecznością społeczną, kluczową rolę.

Projekty spod znaku PROFIT:

LifeSkills Trust – Rada Inwestorów (od 2020 roku)

Centrum Bezpieczeństwa Właścicielskiego LifeSkills – Rada Powierników (od 2013 roku)

Centrum Mentoratu LifeSkills – Rada Mentorów (od 2013 roku)

Fundacja wspiera wzrost dobrostanu Właścicieli i ich rodzin w zgodzie z modelem zdrowej rodziny. Wiemy jednak, że wzrost, oprócz oczywistych korzyści, niesie za sobą – mniej oczywiste pułapki. I problemy wzrostu…

Nasze doświadczenie wskazuje, że kluczem do właściwych decyzji wzrostu jest – wrażliwość na przyszłość: właścicieli, decydentów, interesariuszy, sukcesorów, a przede wszystkim otoczenia społecznego.

Przestrzeń naszych działań mieści się więc pomiędzy marżami emocjonalnymi, a biznesowymi, liczbowymi – jest zatem miejscem, gdzie krzyżują się pieniądze i emocje rodzinnego biznesu. Specjalizacją Fundacji LifeSkills jest de facto wsparcie długoterminowych strategii właścicielskich, decyzji międzypokoleniowych, które łączą projekty biznesowe z użytecznymi społecznie.

Istotne cele statutowe Fundacji LifeSkills:

 • wdrażania programów poszerzających podstawy programowe w edukacji publicznej i niepublicznej o kompetencje, umiejętności praktyczne, niezbędne w życiu codziennym i karierze zawodowej,
 • wdrażania nowoczesnych, krajowych i światowych form edukacji – w tym diagnostyki potrzeb edukacyjnych – oraz pozyskiwania środków, zasobów i licencji krajowych i zagranicznych,
 • wspierania, promowania i organizowania edukacji i doradztwa medycznego dla wszystkich zainteresowanych,
 • integrowania formalnej ścieżki kształcenia z aktualnymi wymogami rynku pracy i doradztwa w tym zakresie,
 • podnoszenia umiejętności: wykorzystania aparatu matematycznego; współdziałania zespołowego i komunikacji międzyludzkiej; przenikliwego myślenia oraz przywództwa,
 • kreowania strategii edukacyjnych dla wszystkich uczestników procesu dydaktycznego, a w szczególności dla młodzieży i rodziców,
 • rozwijania kapitału intelektualnego rodziny,
 • rozwijania kapitału relacyjnego i tworzenia środowiska dla projektów zawodowych,
 • wspierania i promowania samodoskonalenia, podnoszenia wiedzy i rozwijania kwalifikacji w ochronie zdrowia oraz innych zawodach wymagających kształcenia ustawicznego,
 • propagowania zasad etyki w biznesie, karierze i przywództwie,
 • opracowywania, budowania oraz wspierania projektów sidowych, start-upowych i badawczych,
 • kreowania atmosfery do rozwoju intelektualnego oraz popularyzowania idei udziału w stażach, praktykach i wolontariatach,

 

Sprawdź nasze najnowsze wpisy