1 marca 2017

LifeSkills – projekty społeczne i biznesowe

Projekty społeczne:

Liceum Ogólnokształcące LIFESKILLS Nr 1 w Warszawie (od 2016 roku)

Akademia Inspiracji – LifeSkills EDU Challenges 2033 (w przygotowaniu 2023)

Wrażliwi na niejednoznaczne zjawiska, jakimi są: nadmiar dobrobytu, nieobecność w codzienności, wewnętrzna pustka, romantyczna powierzchowność w decyzjach i jednoczesna presja na wynik, a do tego, wysoka nadwrażliwość młodego pokolenia, zdecydowaliśmy stworzyć niepubliczne, prywatne Liceum LifeSkills. 

Program Liceum i forma jego funkcjonowania, wychodzi na przeciw „wrażliwości” młodego pokolenia oraz swym charakterem, zapewnia potrzebne obecnie, zasady oraz wartości, zaszyte m.i. w takich elementach programowych jak: aktywizm i projekty społeczny; uważność na emocje w swoich wyborach; tworzenie & autorstwo w edukacji projektowej; właścicielstwo w projektowaniu produktów, usług, reguł, społeczności i rynków, które jeszcze nie istnieją. Chodzi również o wsparcie kluczowego projektu, jakim jest „Moje Życie” każdego młodego człowieka i zaszczepienie u niego zalążków/sprawności użytecznych życiowo dla rozwoju kompetencji XXI-go wieku.

Fundacja wespół z Liceum, zapewniają profesjonalną i twórczą przestrzeń dla pedagogów oraz inspiratorów, którzy wdrażają „inspirujący” model edukacji projektowej, w jakim kompetencje użyteczne życiowo – LifeSkills – odgrywają wespół z użytecznością społeczną, kluczową rolę. Stawiamy na edukację projektową, za którą odpowiadają uczniowie i rodzice, zaś zespół pedagogiczny, doświetla indywidualny proces dojrzewania: przez samodzielność w nauce, pracy, rozwoju do bycia szczęśliwym w życiu na własny rachunek.

Projekty biznesowe:

Centrum Rodzinnego Biznesu LifeSkills – Rada Powierników i Właścicieli (od 2013 roku)

Centrum Mentoratu LifeSkills – Rada Mentorów (od 2013 roku)

Scena Wsparcia LifeSkills – Rada Pedagogów Scenicznych (od 2015 roku) w tym projekt Mentoring Theater.

Przestrzeń naszych działań mieści się pomiędzy marżami emocjonalnymi, a biznesowymi, liczbowymi – jest zatem miejscem, gdzie krzyżują się pieniądze i emocje rodzinnego biznesu. Specjalizacją Fundacji LifeSkills jest powiernictwo długoterminowe, moderacja strategii właścicielskich, decyzji i kontraktów międzypokoleniowych, które łączą projekty biznesowe z użytecznymi społecznie. 

Istotne cele statutowe Fundacji LifeSkills:

 • wdrażania programów poszerzających podstawy programowe w edukacji publicznej i niepublicznej o kompetencje, umiejętności praktyczne, niezbędne w życiu codziennym i karierze zawodowej,
 • wdrażania nowoczesnych, krajowych i światowych form edukacji – w tym diagnostyki potrzeb edukacyjnych – oraz pozyskiwania środków, zasobów i licencji krajowych i zagranicznych,
 • wspierania, promowania i organizowania edukacji i doradztwa medycznego dla wszystkich zainteresowanych,
 • integrowania formalnej ścieżki kształcenia z aktualnymi wymogami rynku pracy i doradztwa w tym zakresie,
 • podnoszenia umiejętności: wykorzystania aparatu matematycznego; współdziałania zespołowego i komunikacji międzyludzkiej; przenikliwego myślenia oraz przywództwa,
 • kreowania strategii edukacyjnych dla wszystkich uczestników procesu dydaktycznego, a w szczególności dla młodzieży i rodziców,
 • rozwijania kapitału intelektualnego rodziny,
 • rozwijania kapitału relacyjnego i tworzenia środowiska dla projektów zawodowych,
 • wspierania i promowania samodoskonalenia, podnoszenia wiedzy i rozwijania kwalifikacji w ochronie zdrowia oraz innych zawodach wymagających kształcenia ustawicznego,
 • propagowania zasad etyki w biznesie, karierze i przywództwie,
 • opracowywania, budowania oraz wspierania projektów sidowych, start-upowych i badawczych,
 • kreowania atmosfery do rozwoju intelektualnego oraz popularyzowania idei udziału w stażach, praktykach i wolontariatach,

 

Sprawdź nasze najnowsze wpisy