1 marca 2017

Co robimy?

Fundacja realizuje projekty w myśl dewizy:

Właściwe Projekty z Wrażliwymi Ludźmi.

Nasze projekty społecznie dodatnie, edukacyjne, wynikają z tego, że: skoro edukacja nie interesowała się biznesem, to biznes, zainteresował się edukacją. A konkretnie: edukacją przyszłości. 

Liceum Ogólnokształcące LIFESKILLS Nr 1 w Warszawie (od 2016 roku)

Think Tank LifeSkills 2035 – Rada Futurologiczna & Drogowskazy dla Biznesu i Edukacji Przyszłości – w tym „Raport Wyzwania/Trendy 2035” (w przygotowaniu od roku 2024)

Wrażliwi na niejednoznaczne zjawiska, jakimi są: nadmiar dobrobytu, nieobecność w codzienności, wewnętrzna pustka, romantyczna powierzchowność w decyzjach i jednoczesna presja na wynik, a do tego, wysoka nadwrażliwość młodego pokolenia, zdecydowaliśmy stworzyć niepubliczne, prywatne Liceum Ogólnokształcące LifeSkills Nr 1. Szkołę z założenia – antyrankingową…

Program Liceum i forma jego funkcjonowania, wychodzi na przeciw „wrażliwości” młodego pokolenia, a swym charakterem, zapewnia potrzebne obecnie, zasady oraz wartości, zaszyte m.in. w takich elementach programowych jak: aktywizm i projekty społeczne; uważność na emocje w swoich wyborach; tworzenie & autorstwo w edukacji projektowej; właścicielstwo w projektowaniu produktów, usług, reguł, społeczności i rynków, które jeszcze nie istnieją. Chodzi nam o wsparcie kluczowego projektu, jakim jest „Moje Życie” każdego młodego człowieka i zaszczepienie u niego zalążków/sprawności (autorski program edukacji projektowej LifeSkills) użytecznych życiowo dla rozwoju kompetencji XXI-go wieku.

Fundacja i Liceum LifeSkills, zapewniają profesjonalną i twórczą przestrzeń dla pedagogów oraz inspiratorów, którzy wdrażają „inspirujący” model edukacji projektowej, w jakim kompetencje użyteczne życiowo – LifeSkills – odgrywają wespół z użytecznością społeczną, kluczową rolę. Stawiamy na edukację projektową, za którą odpowiadają uczniowie i rodzice, zaś zespół pedagogiczny, doświetla indywidualny proces dojrzewania: przez samodzielność w nauce, pracy, rozwoju do bycia szczęśliwym w życiu na własny rachunek.

Fundacja LifeSkills, to nie tylko Organ Prowadzący niepubliczne Liceum Ogólnokształcące z uprawnieniami szkoły publicznej, ale również funkcjonujące od dekady, międzynarodowe, butikowe centrum obsługi powierniczej dla właścicieli biznesów rodzinnych. Na co dzień zajmujemy się realizacją wieloletnich kontraktów powierniczych, czyli:

 • audytem możliwości i uwarunkowań rodziny dla celów przetrwania majątku/biznesu;
 • tworzeniem strategii oraz formalnym zabezpieczeniem powiązanych interesów rodzinnych;
 • edukacją i diagnostyką rozwojową dla dzieci, młodzieży i dorosłych beneficjentów, a w tym doradztwem zdrowotnym, edukacyjnym oraz strategicznym dla celów międzypokoleniowych,
 • eksperymentami społecznymi, biznesowymi i edukacyjnymi start-upami dla przyszłych beneficjentów majątku rodzinnego,
 • formułowaniem kontraktów społecznych, narracji medialnej, a w tym metodyką realizacji celów społecznych ważnych dla interesów rodzinnych;
 • konstytuowaniem strategii i moderacją Zespołów Sukcesyjnych.

Projekty pro biznesowe:

Centrum Biznesu Rodzinnego LifeSkills – Rada Powierników i Właścicieli (od 2013 roku)

Centrum Mentoratu i Sukcesji LifeSkills – Rada Mentorów (od 2013 roku)

Scena Wsparcia LifeSkills – Rada Pedagogów Scenicznych (od 2015 roku) w tym projekt Mentoring Theater.

Przestrzeń naszych działań mieści się pomiędzy marżami emocjonalnymi, a biznesowymi, liczbowymi – jest zatem miejscem, gdzie krzyżują się pieniądze i emocje rodzinnego biznesu. Specjalizacją Fundacji LifeSkills jest powiernictwo długoterminowe, moderacja strategii właścicielskich, decyzji i kontraktów międzypokoleniowych, które łączą projekty biznesowe z użytecznymi społecznie. 

Istotne cele statutowe Fundacji LifeSkills:

 • wdrażania programów poszerzających podstawy programowe w edukacji publicznej i niepublicznej o kompetencje, umiejętności praktyczne, niezbędne w życiu codziennym i karierze zawodowej,
 • wdrażania nowoczesnych, krajowych i światowych form edukacji – w tym diagnostyki potrzeb edukacyjnych – oraz pozyskiwania środków, zasobów i licencji krajowych i zagranicznych,
 • integrowania formalnej ścieżki kształcenia z aktualnymi wymogami rynku pracy i doradztwa w tym zakresie,
 • podnoszenia umiejętności: wykorzystania aparatu matematycznego; współdziałania zespołowego i komunikacji międzyludzkiej; przenikliwego myślenia oraz przywództwa,
 • rozwijania kapitału intelektualnego rodziny,
 • rozwijania kapitału relacyjnego i tworzenia środowiska dla projektów zawodowych,
 • wspierania i promowania samodoskonalenia, podnoszenia wiedzy i rozwijania kwalifikacji w ochronie zdrowia oraz innych zawodach wymagających kształcenia ustawicznego,
 • opracowywania, budowania oraz wspierania projektów sidowych, start-upowych i badawczych,
 • kreowania atmosfery do rozwoju intelektualnego oraz popularyzowania idei udziału w stażach, praktykach i wolontariatach,

Przeczytaj Statut Fundacji LifeSkills

Sprawdź nasze najnowsze wpisy