28 stycznia 2016

Publikacje


KSIĄŻKI


Tytuł: Gra w Szkołę. Od presji do zjawisk licealnych.
Autor: Praca zbiorowa
Rok wydania: 2023
Liczba stron: 75
Wydawca: Fundacja LifeSkills

Jest to książka o liceum. Miejscu, w którym nigdy nie zabraknie emocji. Oczekiwań i nadziei. Miejscu spotkań ludzi, którzy czują i działają, niekoniecznie świadomie. Ale prawie zawsze pod wpływem presji – we wszystkich jej postaciach.

Presje ukazaliśmy na kanwie codziennych historii licealnych. W niniejszej książce dominują historie fikcyjne, nie będziemy jednak ukrywać, że są one mocno inspirowane zdarzeniami rzeczywistymi. Presje kreują nie tylko historie. Presje są mocnym stymulantem codziennych gier.

W naszym ujęciu gry to sposób reakcji – na poziomie komunikacji. Często powtarzalny, nie zawsze uświadomiony – mający na celu osiągnięcie krótkotrwałych korzyści. Głównym profitem z gry jest poradzenie sobie (niestety w ujęciu krótkoterminowym) – z dużą siłą oddziaływania presji.

Dla wnikliwego obserwatora gry są powtarzalne i stają się dzięki temu czytelne. Ich powtarzalność wynika z faktu, iż w warstwie wewnętrznej (niewidocznej) pod grami bardzo często znajduje się wspólne podłoże. Podłożem tym są mechanizmy, skrypty i zbiory przekonań. Kiedy je odkryjemy, wyjmiemy na zewnątrz, przeniesiemy z warstwy nieuświadomionej do uświadomionej – to zobaczymy zjawiska.

KUP TERAZ

 

 

 ...


Krool i Sikora w służbie wrażliwego zatrzymania… wskazują, jak istotne są tytułowe okruchy uważności w codziennym życiu. Naturalność, autentyczność, jasność – między innymi te nieoczywiste wartości odkryjemy podczas lektury. Zaskakujące jest to, że użyteczność rynkowa lub społeczna jest tylko ich wypadkową. Sformatowani, często na urojoną obfitość, nie widzimy tego, co ważne i użyteczne. Pozwalając życiu toczyć się obok nas. A gdyby tak na chwilę wrażliwie się zatrzymać…?

Tytuł: Na okruchach uważności. Presja a użyteczność
Autor: Jarosław Sikora, Robert Krool
Rok wydania: 2014
Liczba stron: 114
Wydawca: Fundacja LifeSkills

KUP TERAZ


Pierwsza książka z serii LifeSkills. To zbiór frapujących wywiadów z pozornie anonimowymi ludźmi z Europy. Pozornie, gdyż ich wyłuszczone przez autora historie pokazują powszechnie panujące psychomitologie związane z przedsiębiorczością, a z drugiej strony zachwyt osobliwościami na tym tle. Autor przebija się przez mgłę absurdów i ludzkich wierzeń, nierzadko mitów, by dotrzeć do języka przeżyć, uczuć i doświadczeń. Wprowadza pojęcia umiejętności emocjonalnych, które są niewidoczne dla oczu, a jednak najważniejsze. Wstęp do książki oraz jeden z rozdziałów napisał dr Jarosław Sikora.

 

Tytuł: Osobliwość a przedsiębiorczość
Autor: Robert Krool
Rok wydania: 2012
Ilość stron: 270
Wydawnictwo Studio Emka

KUP TERAZ


Sprawdź nasze najnowsze wpisy