Liceum LifeSkills wpisane do ewidencji!

15 kwietnia 2016 roku, decyzją Prezydenta m.st. Warszawy nasza placówka – Liceum Ogólnokształcące LIFESKILLS Nr 1 – została wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod numerem 269 LO. Jednocześnie, odrębną decyzją Liceum nadano uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności.