Kongres Strategii Rodzinnych LifeSkills

 


Kongres Strategii Rodzinnych

Pierwszy Kongres Strategii Rodzinnych – LifeSkills dobiegł końca 12 kwietnia, a był to prolog tego, co wydarzy się w kolejnych odsłonach. Już 27 listopada b.r. zapraszamy na Kongres Futurologiczny LifeSkills – od R&D przez innowacje w produktach/usługach/designie do nowych marż rodzinnych.”

„Merytorycznie podjęty, niełatwy temat transakcji międzypokoleniowych, a w tym sukcesji rodzinnej i struktury zespołu sukcesyjnego – co za tym idzie samej rodziny, jej wzajemnych relacji – zawdzięczamy naszym prelegentom i panelistom” – podkreśla Robert Krool, prezes Fundacji LifeSkills i dyrektor programowy kongresu. Dodaje, że „…bez osobistego udziału członkiń i członków Rady Programowo Naukowej LifeSkills, byłoby to niemożliwe. Bo każdy panel, każda prezentacja to była obszerna informacja przekazana publiczności i znajdowały szczere zainteresowanie ponad 80 „wrażliwych na przyszłość” Gości.”

„Właściwe funkcjonowanie firmy rodzinnej to niełatwy aspekt, zwłaszcza jeśli pojawia się wątek pogardy w rodzinie w miejscu, gdzie winna być bezwarunkowa życzliwość. W takim przypadku nie możemy myśleć o sukcesji, a powinniśmy o terapii…” — to wyraźnie zaznaczył gość specjalny kongresu Jacek Santorski. Nawiązał do mowy otwierającej kongres i rzadko występujących sukcesji, gdyż nader często są to tylko związki symbiotyczne – fałszywie dodatnie, mylone z sukcesją rodzinną… acz kilka właściwych sukcesji w Polsce zna i szczerze poleca ich analizę.

Podczas panelu Wartości Pozafinansowych, Ewa Sowińska, wiceprezes Polskiej Izby Biegłych Rewidentów i Krzysztof Czuba, założyciel ALIOR Banku, zwrócili uwagę na to, iż firmy z głębszym poczuciem celu wśród pracowników, odnoszą lepsze wyniki, a co za tym idzie, pojawia się więcej innowacji, zwiększa się retencja pracowników, wzrasta sprzedaż i produktywność. Jednocześnie firma odnotowuje coraz mniej przypadków wypalenia zawodowego. Używając aforyzmu Einsteina: „Czasem jest tak, że to, co się liczy, nie można policzyć, a to, co daje się policzyć – nie liczy się.”

Istotnym zatrzymaniem nad właściwą niejasnością podczas kongresu, zgodnie z definicją uważności, były panele dedykowane jak „Kobiecy punkt widzenia” z udziałem niezwykle wrażliwych na przyszłość mentorek: Ewą Sowińską, Agnieszką Servaas, Sylwią Hałas-Dej, Renatą Kinde-Czyż, Justyną Jackholt, które swoją wiedzą, praktyką i umiejętnością przekazywania jej, z zaangażowaniem dzieliły się ze słuchaczami.

Sylwia Hałas-Dej, prezes Fundacji Koźmińskich i szefowa Studiów MBA, stanowczo zachęcała do podnoszenia kwalifikacji, argumentując jak ważny to aspekt życia kobiety. Zwróciła się jednocześnie w stronę pań, które, aby się rozwijać i dokształcać, wiele poświęcają. Wskazała też na brak wsparcia z zewnątrz i nieodzowny fakt, że przecież za sukcesami panów, prawie zawsze stoi mądra kobieta…
W rozmowach tych doceniono, iż w kobietach pełniących funkcję decydentek częściej występuje pokora, co jednocześnie jest ich mocą.

Agnieszka Servaas, prezes zarządu VIVE Management, zatrzymała się nad tematem wypracowania kompromisów w związkach partnerskich, na sile rozmowy, umiejętności słuchania drugiej osoby i wspólnego podejmowania decyzji, zwłaszcza przy przeciwstawnych punktach widzenia.

Istotnym elementem dyskusji był wątek relacji rodzicielskich. Tą kwestią, głebiej zajęła się Renata Kinde-Czyż, prezes METRO Properties w Polsce, która sugerowała, że sukcesja spełni nasze oczekiwania, jeśli obie strony, w tym wypadku rodzic i dziecko, będą gotowe do przekazania i przejmowania kompetencji. Warto o tym pamiętać, bo dziecko ma prawo żyć własnym życiem i realizować własne cele, a nie oczekiwania, czy też ambicje rodziców.
Dorośli nie przeżyją życia za własne dzieci, ale muszą wspierać je w podejmowanych decyzjach. Na każdym etapie należy włożyć mnóstwo wysiłku i pracy. Bez tego nie ma ani sukcesów, ani satysfakcji…

Do gotowości merytorycznej i mentalnej odniosła się Justyna Jackholt, dyrektor ds. inwestycji rodzinnego banku z ponad 200 letnią tradycją MIRABUAD.Podkreślała autonomię wyboru w odniesieniu do przejęcia i przekazania rodzinnej firmy. Zwróciła jednocześnie uwagę na aspekt dojrzewania do pewnych decyzji i kwestię czasu. Dzieci, którym pragniemy przekazać majątek, biznes, należy wcześnie dopuszczać do wiedzy o prowadzonej firmie. Należy być fair w stosunku do młodych. Nie można oczekiwać ich zaangażowania, jeśli wcześniej odsuwało się je od wszelkiej wiedzy i konkretu, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Stwarzanie idealnego kontekstu autonomicznego do rozwoju naszego dziecka — kluczem do sukcesu wg Renaty Kinde-Czyż. Musimy rozumieć i wiedzieć jak wychować dzieci by osiągały własny sukces, aby motywować je w dążeniu do celu, a nie wyręczać, czy odciążać od odpowiedzialności za własne życie. I to tu warto zrozumieć istotną różnice pomiędzy tym, czego chce, a czego potrzebuje nasz potomek!

 

„Męski punkt widzenia” obok merytorycznych treści zawierał jeszcze jeden motyw, sporą dawkę humoru. A to za sprawą niezastąpionego Jacka Walkiewicza, wybitnego mówcy, psychologa biznesu, który doskonale opisuje rzeczywistość i puentuje wypowiedzi w iście mistrzowski, ze szczyptą tragikomedii, sposób. W końcu „wchodzenie na deskę jest OK, ale frajda jest w pływaniu”. Czy zatem pomagać naszym potomnym, czy dać im możliwość uczenia się na błędach? Uszczęśliwiać na siłę? To pytania, nad którymi zatrzymał się Jacek Walkiewicz i prowadzący panel Zbyszek Kowalski, ekspert Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej. Jako remedium Panowie zalecają „dawanie skrzydeł dzieciom i rodzinnego korzenia”, a dokładnie rzecz biorąc, dawanie dzieciom narzędzi, aby twardo stąpały po ziemi i wiedziały skąd pochodzą, bo to może je uratować, gdy za bardzo odlecą i się pogubią. Dzieci można ostrzec, ale nie można powstrzymać. Prawo młodości. Łatwo więc zostać hipokrytą w ich wychowywaniu. Jakże często życie pokazuje nam, że jesteśmy niespójni, my dorośli. Trzeba na to zwracać uwagę, bo zły przykład lubi być powielany. To, co jeszcze wydaje się niezwykle ważne w rozmowie o sukcesji i rodzinnych relacjach, to energia, która winna płynąć od starszyzny do najmłodszych. To nie dzieci mają wspierać nas, rodziców, ale to my rodzice mamy wspierać młodych. Pocieszać ich. Oczywiście trudno być wspierającym rodzicem, ale nie można stawiać się w pozycji niekompetentnego, niepewnego decydenta…

Robert Jakoniuk, wiceprezes zarządu Media Saturn Holding Polska, podjął temat trudnej roli mężczyzny strażnika, który ustala granice, a potem ich pilnuje. Nadzór bywa niełatwy, gdy chcemy dać dziecku autonomię, a jednocześnie boimy się czy nie przekroczyliśmy własnych granic. Na istotę partnerstwa w relacjach z ojcem, wskazał w swoich wypowiedziach Bertus Servaas, właściciel Grupy VIVE. Wyjaśnił, jak duże ma ono znaczenie i wpływ na odczuwanie szczęścia przez dziecko oraz ojca.

„Nie skupiajmy się na zmiennych aspektach życia, czyli na tym, co będzie za kilka lat? Co nasze dziecko będzie wówczas robiło w stosunku do tego, co robi teraz. Bo ono za kilka lat będzie już innym człowiekiem, w innej rzeczywistości, w nowych okolicznościach” — podkreślał Zbyszek Kowalski.

Fakt, że nie skupiamy się na emocjach, a je skrywamy, nie ułatwia życia i budowania wzajemnych relacji. Staje się balastem ukrytym w relacjach. Ten temat poruszył w swojej prezentacji dr n. med. Jarosław Sikora, wiceprezes Fundacji LifeSkills. Jako pedagog i lekarz polecił zastanowić się nad potrzebami emocjonalnymi, jakie chcemy i powinniśmy realizować? Jakie potrzeby będzie miał młody człowiek, przy uwzględnieniu faktu, że z pewnością będą rozbieżne z naszymi…?
Eurypides napominał, że: „sukces jest wynikiem właściwych decyzji”. A walutą w nich są emocje. Puentą jego wystąpienia była branżowa anegdota lekarzy: „Dzieciom nie można wybierać specjalizacji, bo to, że idą na medycynę, jest oczywiste!”

Kongres Strategii Rodzinnych to efekt posiadania i zarządzania użytecznym życiowo kapitałem intelektualnym Środowiska LifeSkills, ale również osobisty wysiłek ucznia pierwszej klasy Liceum Ogólnokształcącego LifeSkills Nr 1 w Warszawie – Janka Oleksiuka i jego prezentacji o Kompetencjach & Zawodach Przyszłości z raportu Światowego Forum Ekonomicznego. Poruszył temat posiadania kompetencji, które zgrabnie określił skrótem KARK. Akronim ten z pewnością przejdzie do historii, a niesie za sobą słowa:
Kreatywność, Adaptacja, Rozwiązywanie Problemów, Krytyczne Myślenie.

Janek zwrócił uwagę, że w przyszłości młodych najważniejszy będzie fakt, co współpracownik wniesie do pracy/firmy, a nie czego się w niej nauczy. Zatem miejmy głowę na KARKu!

Link do pełnego raportu

Kongres Strategii Rodzinnych był zdaniem uczestników ucztą intelektualną, podczas której zatrzymaliśmy się nad właściwymi niejasnościami. Będziemy ją kontynuować i już dziś zapraszamy na kolejne spotkanie, czyli „Kongres Futurologiczny LifeSkills – od R&D przez innowacje w produktach/usługach/designie do nowych marż rodzinnych”.
W przyszłym roku ruszamy z kolejnym odcinkiem „Kongresem Bezpieczeństwa LifeSkills”. To tu merytorycznie poruszymy tematy układu psychologicznego rodziny i „matchingu” z właściwą strategią prawną, systemem podatkowym oraz formalnym wymogami bezpieczeństwa majątku rodzinnego (kwiecień 2020). Jesienią 2020 zapraszamy na Kongres Etapowy, jako domknięcie cyklu, prezentacje raportów, wywiadów, postepów w powstałych w międzyczasie projektach i startupach.

Za pomoc, współpracę i organizację bardzo dziękujemy najpiękniejszemu centrum konferencyjnemu nad Wisłą MsMarmaid by Tydes &  Langas Group i jego Zespołowi nadzorującemu nasz projekt.

Podsumowując: obietnicą – Fundacji i Liceum LifeSkills – jest, że „przygotowujemy do powodzenia w życiu.” Maksyma ta, wynika z obserwacji, iż większość rodzin nie radzi sobie z powodzeniem… dlatego organizujemy Cykl Kongresów Strategii Rodzinnych!”– Dr. n. med. Jarosław Sikora, wiceprezes zarządu Fundacji LifeSkills.

W niedzielę 14 kwietnia, Robert Krool i Janek Oleksiuk, byli gośćmi Marzeny Mazur w Strefie Szefa Radia TOK FM z tematem Kompetencje i Zawody Przyszłości oraz podsumowaniem Kongresu Strategii Rodzinnych. Zachęcamy do wysłuchania całej rozmowy…

Link do audycji w Radio Tok FM: 

 

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji kongresu, która odbędzie się jesienią 2019 r.

  REJESTRACJA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kongres Strategii Rodzinnych LifeSkills

 


Kongres Strategii Rodzinnych

Kongres Strategii Rodzinnych to coroczne wydarzenie będące elementem kampanii LifeSkills na rzecz Strategii Rodzinnych w Polsce i UE. Przeznaczone dla członków rodzin, sukcesorów, doradców oraz pełnomocników – dla których decyzje i zarządzanie majątkiem rodzinnym lub jego kapitałem intelektualnym są ważne. Podstawa programowa bazuje na ponad 25 latach doświadczeń założycieli Fundacji LifeSkills, którzy są prekursorami projektów spod znaku Family Office w Polsce, a także na raportach „New Vision for Education. Unlocking the Potential of Technology”, opracowanym przez World Economic Forum, we współpracy z The Boston Consulting Group oraz “The Future of Jobs Report 2018”, opublikowanym przez World Economic Forum. Kongres Strategii Rodzinnych – LifeSkills, odbywa się raz w roku, na wiosnę. W trakcie jego trwania prezentowane są bariery, dylematy oraz wiedza praktyków z obszaru strategii rodzinnych z różnych dziedzin jak: strategie edukacji, strategie zdrowia, strategie inwestycji, strategie ryzyka, sukcesji i rozwoju rodzinnego dobrostanu oraz powodzenia w przyszłości. Na kanwie dyskusji i interakcji z publicznością, realizowane są wspólne projekty, publikacje oraz warsztaty, będące pomostem do kolejnych edycji kongresu w dalszych latach. Kampania LifeSkills na rzecz Strategii Rodzinnych w Polsce i UE bazuje na jasnej i precyzyjnej wartości – zdrowej rodzinie. Z tą wartością korespondują m.in. Cele Zrównoważonego Rozwoju, jak również misja Fundacji LifeSkills: przygotowujemy do powodzenia w życiu.

POWODZENIE W ZYCIU:

 • Pozycjonowanie zdrowych wartości rodzinnych, wynikających z nich kryteriów, a podejmowanie decyzji i zobowiązań długoterminowych
 • Zarządzanie ryzykami w kontekście kapitału intelektualnego oraz majątku rodzinnego
 • Role właścicielskie, a role zarządcze – podobieństwa vs. różnice
 • Argumentacja biznesowa – użyteczna i publiczna w zdrowych inwestycjach rodzinnych
 • Rzadki sens zdrowej sukcesji – jej bariery wewnętrzne oraz zewnętrzne
 • Design thinking w strategiach rodzinnych
 • Bezpieczeństwo kapitału rodzinnego – czym jest i jak o nie zadbać
 • Kierunki mecenatu rodzinnego – lokalne i ogólnokrajowe programy społeczne oraz przygotowanie do filantropii
 • Strategie sukcesyjne uwzględniające układ emocjonalny rodziny i jego zdrowie
 • Troska o kapitał intelektualny rodziny – praca z dzieckiem, młodzieżą i dorosłym ku zdrowej rodzinie.
 • NASZE WYDARZENIE ADRESUJEMY DO:
 • Członków rodzin, prowadzących rodzinne przedsięwzięcia
 • Właścicieli nowo tworzonych firm rodzinnych
 • Sukcesorek/ Sukcesorów firm istniejących
 • Managerów pracujących bezpośrednio z Właścicielami
 • Doradców przedsięwzięć rodzinnych
 • Pełnomocników i audytorów stawiających na wzorce zdrowej rodziny

Gospodarzami i prowadzącymi kongres są wyłącznie praktycy ze środowiska Rady Programowo-Naukowej Fundacji LifeSkills oraz specjalnie zaproszeni przez nich Goście ze świata nauki, biznesu i gospodarki. W przygotowaniu są zorganizowane wizyty i narady w firmach rodzinnych (cała Polska) oraz spotkania i warsztaty z ich decydentami. Cały, roczny program wraz z kampanią, ruszają pierwszym Kongresem Strategii Rodzinnych w dniu 12.04.2019!

JAKIE PYTANIA WARTO SOBIE ZADAĆ PRZYCHODZĄC NA KONGRES STRATEGII RODZINNYCH – LIFESKILLS? 

 • Czym jest projekt: Moje Życie?
 • Które wartości są kluczowe dla zdrowia rodziny? Jak budować i utrzymać kapitał rodzinny?
 • Jakie kryteria i strategie prowadzą do zdrowej rodziny?
 • Czy znam swoją rolę, kiedy podejmuję kluczowe decyzję?
 • Na czym polega właściwa decyzja i kiedy prowadzi do zdrowej rodziny, a kiedy nie…?

 

JAKIE KORZYŚCI PRZEWIDZIELIŚMY DLA UCZESTNIKÓW?

Pokażemy i przedyskutujemy możliwości wykorzystania narzędzi i technik optymalizujących decyzje rodzinne

 • Zdefiniujemy nowe drogi, w tym strategie, nie tylko same przykłady rozwiązania dla rodzin
 • Przedstawimy najnowsze osiągnięcia światowych instytucji Family Office oraz szczegóły zdiagnozowanych trendów rozwojowych
 • Zwiększymy świadomość obszaru działań decydentów i konsekwencji dla nich – ustalimy co ma być na wylocie Twoich zmagań zawodowo – rodzinnych…?
 • Zdefiniujemy dobrostan na osi czasu – kiedy wreszcie będziesz mógł być szczęśliwy? I w jakich rolach…?

A TAKŻE…

 • Doprecyzujemy presje, niejasności i bariery – czym dokładnie są w przedsięwzięciach rodzinnych?
 • Poznasz indeks barier wewnętrznych oraz barwną fasadę barier zewnętrznych…?
 • Dowiesz się od czego uciekają decydenci rodzinni? Gdzie się uwodzą? Jakich ról unikają…?
 • Oddzielisz chirurgicznie tzw. „Ja” od „Mojej roli” i bardziej precyzyjnie zdefiniujesz: jaka jest moja właściwa rola?
 • Ustalisz czego jesteś właścicielem, a czego – tylko użytkownikiem?
 • I kto de facto jest właścicielem Twojego szczęścia…?

SPECJALNE WARUNKI I ATMOSFERA KONGRESU:

 • 120 uczestników – żadnych przypadkowych osób,
 • ponad 60 uczestników to aktywni beneficjenci i klienci środowiska LifeSkills,
 • przemyślana koncepcja i sensowna interakcja z audytorium,
 • dużo przestrzeni na pytania oraz dyskusje,
 • możliwość pogłębionych konsultacji po Kongresie z wybranymi ekspertami.

Zapraszamy do udziału w kongresie i zachęcamy do rezerwacji miejsc.
Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl

  REJESTRACJA

Sprawdź nasze najnowsze wpisy