16 maja 2019

Biznes rodzinny, a edukacja przyszłości?

Fundacja LifeSkills, to butikowe, międzynarodowe centrum obsługi powierniczej dla właścicieli biznesów rodzinnych, istniejące od 2013 roku. Na co dzień zajmuje się realizacją wieloletnich kontraktów powierniczych na wyłączność, a jej kadra porusza się w rolach powiernika biznesu rodzinnego; doradcy edukacyjnego oraz mentora w trudnych decyzjach właścicielskich:

  • audyt możliwości i uwarunkowań rodziny dla celów przetrwania majątku/biznesu;
  • tworzenie strategii właścicielskiej oraz formalne zabezpieczenie powiązanych interesów rodzinnych;
  • edukacja i diagnostyka rozwojowa dla młodzieży i dorosłych beneficjentów, a w tym doradztwo zdrowotne, edukacyjne oraz strategiczne w decyzjach międzypokoleniowych,
  • eksperymenty społeczne, biznesowe, edukacyjne/ start-upy dla przyszłych beneficjentów majątku rodzinnego,
  • formułowanie kontraktów społecznych, narracji medialnej, a w tym metodyka realizacji celów społecznych związanych z interesem rodziny;
  • prewencja bezpieczeństwa rodziny, kontrwywiad i wywiad gospodarczy, wewnętrzne śledztwa, a w tym ochrona masy majątkowej i spadkowej, przed osobami trzecimi oraz ryzykami niejawnymi,
  • aktualizacja strategii właścicielskiej, w tym dla biznesów rozproszonych geograficznie i wielopodmiotowych – bezpieczeństwo ekspansji międzynarodowej,
  • profesjonalny Secret Service.

W minionych 3 dekadach, członkowie Zarządu Fundacji, pełnili funkcję powierników i kuratorów strategii w ponad 55 projektach formalnych zmian organizacyjnych, transakcjach międzypokoleniowych w kraju i za granicą, w których osią sprawy była strategia i zamiana prywatnego majątku nestora na Fundusz Wieczysty/i lub Fundację. W decyzjach strategicznych z kapitałem właścicielskim lub rodzinnym łączna wartość naszych działań przekroczyła w 2021 roku 7,5 mld EURO.

Uzupełnieniem kompetencji Zarządu Fundacji jest Zespół Rady Programowo Naukowej oraz naszych Ekspertów — Ambasadorów.

Sprawdź nasze najnowsze wpisy