16 maja 2019

Biznes rodzinny, a edukacja przyszłości?

Fundacja LifeSkills, to butikowe, międzynarodowe centrum obsługi powierniczej dla właścicieli biznesów rodzinnych istniejące od 2013 roku. Na co dzień zajmujemy się realizacją wieloletnich kontraktów powierniczych na wyłączność, czyli poruszamy się w rolach powiernika biznesu rodzinnego; doradcy/powiernika edukacyjnego oraz mentora sukcesji. Na szczególną uwagę, zasługują sprawy biznesów rodzinnych i związanej z nimi edukacji przyszłości:

 • audyt możliwości i uwarunkowań rodziny dla celów przetrwania majątku/biznesu;
 • tworzenie strategii właścicielskiej oraz formalne zabezpieczenie powiązanych interesów rodzinnych;
 • edukacja i diagnostyka rozwojowa dla młodzieży i dorosłych beneficjentów, a w tym doradztwo zdrowotne, edukacyjne oraz strategiczne w decyzjach międzypokoleniowych,
 • eksperymenty społeczne, biznesowe, edukacyjne/ start-upy dla przyszłych beneficjentów majątku rodzinnego,
 • formułowanie kontraktów społecznych, narracji medialnej, a w tym metodyka realizacji celów społecznych związanych z interesem rodziny;
 • konstytuowanie strategii i moderacja Zespołów Sukcesyjnych,
 • prewencja bezpieczeństwa rodziny, kontrwywiad i wywiad gospodarczy, wewnętrzne śledztwa, a w tym ochrona masy majątkowej i spadkowej, przed osobami trzecimi oraz ryzykami niejawnymi,
 • aktualizacja strategii właścicielskiej, w tym dla biznesów rozproszonych geograficznie i wielopodmiotowych – bezpieczeństwo ekspansji międzynarodowej,
 • profesjonalny Secret Service.

W minionych 3 dekadach, członkowie Zarządu Fundacji, pełnili funkcję powierników i kuratorów strategii w ponad 55 projektach formalnych zmian organizacyjnych, transakcjach międzypokoleniowych w kraju i za granicą, w których osią sprawy była strategia i zamiana prywatnego majątku nestora na Fundusz Wieczysty/i lub Fundację. W decyzjach strategicznych z kapitałem właścicielskim lub rodzinnym łączna wartość naszych działań przekroczyła w 2021 roku 6,5 mld PLN.

Uzupełnieniem kompetencji Zarządu Fundacji jest Zespół Rady Programowo Naukowej oraz naszych Ekspertów — Ambasadorów.

Branże dostępne lub zajęte z uwagi na „wyłączność” w kontrakcie powierniczym:

 • spożywcza – zajęta bezterminowo,
 • energetyczna – zajęta do 2025,
 • kosmetyki/suplementy żywienia – zajęta do 2025,
 • odzież używana/przetwórstwo – zajęta bezterminowo,
 • medyczna – wolna od 2023
 • farma – wolna od 2023
 • rolnictwo/hodowla -wolna od 2020
 • zbrojeniowa – wolna od 2023
 • nowe technologie – wolna od 2023
 • inne branże na zapytanie.

Sprawdź nasze najnowsze wpisy