16 maja 2019

Dlaczego My?

Instytut Przedsięwzięć Międzypokoleniowych Fundacja LifeSkills, to międzynarodowe centrum:

  • bezpieczeństwa istniejących i nowo tworzonych Funduszy Wieczystych oraz powiązanych z nimi interesów rodzinnych;
  • doradztwa strategicznego, prawnego w zakresie moderacji Umów, Pełnomocnictw oraz Dokumentów Jawnych i Niejawnych, definiowania Formalnych Reguł międzypokoleniowego bezpieczeństwa Funduszy Wieczystych;
  • doradztwa edukacyjnego i prawno-procesowo-pedagogicznego dla nestorów, fundatorów oraz sukcesorów;
  • kształtowania kontraktów społecznych, narracji medialnej, a w tym metodyki realizacji celów społecznych związanych z Funduszem Wieczystym;
  • konstytuowania i moderowania Zespołów Sukcesyjnych.

W minionych dekadach, członkowie naszego Zarządu, pełnili funkcję moderatorów i kuratorów strategii w ponad 55 projektach formalnych zmian organizacyjnych, transakcjach międzypokoleniowych w kraju i za granicą, w których osią sprawy była strategia i zamiana prywatnego majątku nestora na Fundusz Wieczysty. W decyzjach strategicznych z kapitałem właścicielskim lub rodzinnym łączna wartość naszych działań przekroczyła w 2020 roku 6 mld PLN.

Uzupełnieniem kompetencji Zarządu Fundacji jest Zespół Rady Programowo Naukowej oraz naszych Ekspertów — Ambasadorów. Każda osoba związana z Fundacją LifeSkills, bez wyjątku, spędziła m.in. dwie dekady na naradach za zamkniętymi drzwiami, dotyczących najtrudniejszych decyzji rodzinnych i biznesowych, bezpieczeństwa majątku właścicielskiego oraz wniosków m.in. z wewnętrznych dochodzeń gospodarczych i postępowań wyjaśniających.

 

Sprawdź nasze najnowsze wpisy