Zatrzymać się nad właściwą niejasnością – wywiad z Robertem Kroolem w Home&Market

Z Robertem Kroolem, prekursorem i jednym z wiodących animatorów polskiej sceny mówców profesjonalnych, prezesem zarządu Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców, miłośnikiem i orędownikiem sztuk antycznych, jednym z najbardziej wpływowych doradców biznesu, prezesem zarządu Fundacji LifeSkills – Centrum Kompetencji 21-go Wieku, rozmawia Katarzyna Mazur.

Potencjał kobiet dla branży technologicznej – felieton Julienne Krool

W branży technologicznej w dalszym ciągu występuje niedobór kobiet. Sytuacja powoli się zmienia – 6-procentowy wzrost udziału kobiet w kadrze pracowniczej w ciągu pięciu lat i 11-procentowy wzrost udziału kobiet w zarządach firm. Firmy z branży technologicznej deklarują, że chcą aktywnie włączać się w zmianę sytuacji i zwiększyć zatrudnienie kobiet – zwłaszcza na stanowiskach specjalistycznych i zarządczych. Pozytywne zmiany widać w młodszym pokoleniu, dysproporcja między liczbą zgłaszających się na nie kobiet i mężczyzn zmniejsza się.

Czym kierować się przy wyborze liceum?

Już za chwilę tegoroczni gimnazjaliści otrzymają wyniki egzaminu wieńczącego ten etap edukacji, rozpocznie się gorączkowe składnie dokumentów do szkół ponadgimnazjalnych i oczekiwanie na wyniki rekrutacji. Wybór szkoły średniej to niełatwe i odpowiedzialne zadanie. Ponad połowa absolwentów gimnazjum, jak wskazują wyniki raportu „Decyzje edukacyjno-zawodowe uczniów szkół gimnazjalnych” , przygotowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych, samodzielnie podejmie decyzję o dalszej ścieżce kształcenia. 25% uczniów podczas wyboru szkoły ponadgimnazjalnej będzie kierowała się zdaniem rodziców bądź opiekunów.

Oznaki inteligencji emocjonalnej (EQ) – felieton Julienne Krool

Kiedy po raz pierwszy rozmawiano publicznie o inteligencji emocjonalnej, odkryto brakujące połączenie i odpowiedź na pytanie: dlaczego osoby ze średnim IQ mają lepsze wyniki od osób z wysokim IQ? To rzuciło nowe światło na rozpowszechniony pogląd, iż IQ jest najlepszym miernikiem sukcesu w życiu. Lata badań wykazują, że inteligencja emocjonalna jest wskaźnikiem kluczowym, który wyróżnia ludzi sukcesu na tle reszty. Powiązanie jest tak silne, że 90% ludzi sukcesu to osoby z wysoką inteligencją emocjonalną.