Czym kierować się przy wyborze liceum?

Już za chwilę tegoroczni gimnazjaliści otrzymają wyniki egzaminu wieńczącego ten etap edukacji, rozpocznie się gorączkowe składnie dokumentów do szkół ponadgimnazjalnych i oczekiwanie na wyniki rekrutacji. Wybór szkoły średniej to niełatwe i odpowiedzialne zadanie. Ponad połowa absolwentów gimnazjum, jak wskazują wyniki raportu „Decyzje edukacyjno-zawodowe uczniów szkół gimnazjalnych” , przygotowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych, samodzielnie podejmie decyzję o dalszej ścieżce kształcenia. 25% uczniów podczas wyboru szkoły ponadgimnazjalnej będzie kierowała się zdaniem rodziców bądź opiekunów.

Wybór liceum – czym kierujemy się podczas podejmowania decyzji?

Wybór szkoły ponadgimnazjalnej to odpowiedzialne zadnie i często pierwsza trudna decyzja w życiu młodego człowieka – nic dziwnego, że często zwraca się o pomoc w wyborze szkoły do rodziców bądź opiekunów. Ci, chcąc zapewnić latorośli najlepszą z możliwych edukację, sięgają po rankingi szkół przygotowywane przez czasopisma i portale.

Korzystając z zestawień warto zapoznać się z metodą na podstawie, której są sporządzane. O wysokim miejscu danej szkoły w rankingu zwykle decydują wyniki matur oraz udział i miejsca zajmowane w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych – często na wynik pracują całe pokolenia absolwentów, także ci, którzy już dawno opuścili szkolne mury.

Czy taki wskaźnik jest miarodajny? Czy obrazuje poziom kształcenia i kompetencji rozwijanych w danej szkole? Tajemnicą poliszynela jest, że w wielu przypadkach dobre wyniki egzaminu dojrzałości i na olimpiadach przedmiotowych są okupione godzinami dodatkowych, często płatnych korepetycji i kursów. Czy miejsce, w którym duży nacisk kładziony jest na wyniki jest prawdziwą kuźnią talentów czy raczej promuje niezdrową rywalizacje i wyścig szczurów? Czy szkoła plasująca się na wysokiej pozycji w rankingu rozwija umiejętność samodzielnego, krytycznego myślenia i wyciągania wniosków czy uczy rozwiązywania testów zgodnie z założonym schematem?

Jak dobrze wybrać szkołę średnią?

To pytanie stawiają sobie zarówno absolwenci gimnazjów, jak i ich rodzice. Przed podjęciem decyzji warto wybiec nieco w przyszłość i postarać się nakreślić wspólnie z nastolatkiem możliwe ścieżki rozwoju przyszłej kariery zawodowej. Porozmawiać o jego oczekiwaniach, marzeniach, planach na przyszłość. – Zatrzymanie się, które proponujemy, polega na tym, żeby z tym młodym człowiekiem ustalić, jakie ma on kryteria. Może wybiegają one daleko dalej niż matura i studia. Może chodzi o to, w jaki sposób ma być organizowany czas wolny, który ma największy wpływ na powodzenie w życiu. Bo posiadanie przez ucznia własnych kryteriów co do wyboru szkoły i środowiska, w jakim będzie się poruszać, jest ważniejsze niż rankingi – podkreśla w jednej z rozmów Robert Krool, prezes Fundacji LifeSkills.

Wybór szkoły ponadgimnazjalnej powinien uwzględniać zainteresowania i plany nastolatka, pozaszkolne pasje, a także bodźce, które najlepiej stymulują rozwój i przyswajanie wiedzy. W Liceum Ogólnokształcące LifeSkills uczniowie I i II klas nie otrzymują zadań domowych. Czas poza szkolnymi zajęciami mogą zagospodarować na rozwijanie zainteresowań i udział w projektach umożliwiających zdobycie doświadczenia, umiejętności i pozytywnego kształtowania relacji międzyludzkich.

Czy liceum to dobry wybór?

Chciałoby się powiedzieć, że liceum to najlepszy wybór. Z jednej strony pozwala zdobyć ogólną, wszechstronną wiedzę, która umożliwia podjęcie dalszego kształcenia – zarówno na humanistycznych, jak i ścisłych kierunkach. Z drugiej strony ukończenie liceum nie gwarantuje uzyskania tytułu i kompetencji zawodowych. Podejmując decyzję o dalszym kształceniu warto przede wszystkim uwzględniać plany i ambicje nastolatka. Wybór szkoły zawodowej czy technikum pozwala uzyskać konkretne umiejętności i daje możliwość pracy w zawodzie, ale nie zamyka drogi do dalszego kształcenia czy poszerzania kompetencji. Jeśli młody człowiek – ma pomysł i plan na siebie – pozwólmy mu wybrać. Kształtujmy w młodzieży umiejętność podejmowania decyzji, konfrontowania się z własnymi – czasem mylnymi wyborami, świadomość i odpowiedzialność za czyny i decyzje. Tylko tak ukształtujemy mądrego, świadomego i zaradnego dorosłego człowieka.

Kształcenie a kompetencje

Z obserwacji rynku pracy i opinii osób zawodowo zajmujących się rekrutacją wynika, że istnieje duży rozdźwięk pomiędzy oczekiwaniami pracowników a umiejętnościami, w które wyposaża absolwentów system edukacji.
Przybywa przedstawicieli pokolenia NETT (ang. neither in employment nor in education and training) – młodych rozgoryczonych sytuacją na rynku pracy. Typowy przedstawiciel pokolenia „ani-ani” – ani się nie uczy, ani nie pracuje – został wychowany w przeświadczeniu, że ukończenie prestiżowego liceum oraz studiów zagwarantuje mu dobrze płatną pracą, intratną posadę, tymczasem jego umiejętności kompletnie rozmijają się z zapotrzebowaniem rynku pracy. Rozgoryczony i zawiedziony nie podejmuje dalszego kształcenia ani stażu czy pracy „poniżej kompetencji”, który umożliwiłby uzupełnienie braków w wykształceniu.

Wybieraj świadomie!

Założyciele Liceum Ogólnokształcącego LifeSkills Nr 1 postawili na kształtowanie w młodym człowieku kompetencji, które pozwolą mu odnaleźć się w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistość. Program kształcenia został oparty na Koncepcji kompetencji XXI wieku, która została sporządzana na podstawie raportu New Vision for Education. Unlocking the Potential of Technology, opracowanego przez World Economic Forum, we współpracy z The Boston Consulting Group.

Koncepcja bazuje na trzech zasadniczych filarach:

  • sprawnościach bazowych;
  • kompetencjach intelektualno-technicznych;
  • kompetencjach emocjonalnych.

Poza ramowym kształceniem, szkoła stawia duży nacisk na niezwykle istotną w dzisiejszych czasach umiejętność rozwiązywania problemów, pracy zespołowej czy radzenia sobie z ryzykiem, stresem, wielokrotną odmową. Więcej informacji odnośnie Koncepcji kompetencji XXI wieku znajdziesz na stronie: https://www.lifeskills.pl/kompetencje-xxi-wieku/.

Nie ważne jaką szkołę wybierze Twoje dziecko, ważne by wybrało świadomie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sprawdź nasze najnowsze wpisy