Potencjał kobiet dla branży technologicznej – felieton Julienne Krool

Potencjał kobiet dla branży technologicznej

Julienne Krool

W branży technologicznej w dalszym ciągu występuje niedobór kobiet. Sytuacja powoli się zmienia – 6-procentowy wzrost udziału kobiet w kadrze pracowniczej w ciągu pięciu lat i 11-procentowy wzrost udziału kobiet w zarządach firm. Firmy z branży technologicznej deklarują, że chcą aktywnie włączać się w zmianę sytuacji i zwiększyć zatrudnienie kobiet – zwłaszcza na stanowiskach specjalistycznych i zarządczych. Pozytywne zmiany widać w młodszym pokoleniu, dysproporcja między liczbą zgłaszających się na nie kobiet i mężczyzn zmniejsza się.

Diagnozując sytuację związaną z niski zatrudnieniem kobiet w branży technologicznej na co warto zwrócić uwagę?

Liczba kobiet aplikujących na stanowiska w branży technologicznej jest mniejsza niż mężczyzn. Powolny wzrost liczby kobiet, które zaczynają studiować na kierunkach związanych z technologiami i ogólna niechęć kobiet do kierunków technicznych to są czynnikami niskiego zatrudnienia kobiet na stanowiskach w sektorze technologicznym. W wyniku tego branża technologiczna jest zdominowana przez mężczyzn, w związku z czym kobietom trudno jest się w niej przebić – co działa również zniechęcająco. Dodatkowo, kobiety kwestionują swoje kwalifikacje i nie wierzą we własne umiejętności. W sferze publicznej brak też pozytywnych wzorców, wskazujących, że kobieta może się spełnić w branży technologicznej. Wiąże się to również z fizycznym charakterem wielu aktywności w branży technologicznej.

Siła stereotypów, które sprawiają, że jest to wciąż obszar zdominowany przez mężczyzn, jest ważnym czynnikiem przy wyborze kierunku studiów przez kobiety. Funkcjonuje określenie tzw. kobiecego i męskiego stylu zarządzania. Kobiety są wysoko oceniane w obszarze dobrej organizacji pracy, rozwiązywania konfliktów, poziomu etyki oraz gotowości do rozwoju i przyswajania nowych kompetencji. Ma on również negatywne konotacje – z nadmierną emocjonalnością, irracjonalnością i brakiem umiejętności współpracy kobiet z innymi kobietami.

Dlaczego, zdaniem respondentów, warto zatrudniać kobiety w branży technologicznej?

Daje to szansę na lepsze zrozumienie potrzeb konsumentek – kobiet. Wbudowanie perspektywy kobiecej w projektowanie odbioru produktu jest kluczowe dla jego powodzenia na rynku. Firma musi być zorientowana na potrzeby różnorodnych grup i z wyprzedzeniem na nie reagować. Pomijanie perspektywy kobiecej było w historii przyczyną niepowodzenia wielu produktów.

Różnorodność kompetencji kobiet i mężczyzn, wynikająca z odmiennych doświadczeń życiowych, wykształcenia, sposobów bycia w świecie, zachowań społecznych, podnosi jakość i efektywność funkcjonowania zespołów. Firmy technologiczne z wysokim poziomem zatrudnienia kobiet, zwłaszcza na stanowiskach specjalistycznych i zarządczych, są lepiej postrzegane „na zewnątrz” i „wewnątrz”.

Jakie są rozwiązania?

Polityka pro kobieca oznacza likwidację barier, równe traktowanie obu płci na każdy etapie pracy. Tworzenie wewnętrznej kultury firmy, która wspiera kobiety poprzez proponowanie rozwiązań ułatwiających godzenie obowiązków zawodowych i prywatnych, m.in. elastyczny czas i formę pracy, ograniczenie wyjazdów na delegacje w razie konieczności opieki nad dzieckiem. Niektóre firmy zastanawiają się nad uruchomieniem żłobka/ przedszkola działającego przy zakładzie firmy.

Część firm jednak podkreśla, że woli nie mówić o polityce pro kobiecej, a o działalności wspierającej różnorodność. Nie skupiają się na wprowadzaniu udogodnień skierowanych wyłącznie do kobiet i na rozróżnianiu pracowników ze względu na płeć. Kilka spośród badanych firm podpisało „Kartę różnorodności”, dokument, który zobowiązuje je do wdrożenia rozwiązań na rzecz równego traktowania i różnorodności w miejscu pracy.

Raport badawczy „Potencjał kobiet dla branży technologicznej” to badanie realizowane przez Fundację Edukacyjną Perspektywy oraz Siemens Sp.zo.o.. Celem raportu jest kompleksowa analiza uwarunkowań związanych z wyborem technicznej i ścisłej ścieżki edukacyjnej przez kobiety, ich aspiracji i oczekiwań, a także realizacji tych aspiracji na rynku pracy. W ramach rocznego projektu zbadano dlaczego młode kobiety nie wybierają kierunków technicznych i ścisłych oraz jak oceniają swoje przygotowanie do budowania kariery w branży technologicznej.

Na podstawie: Raport badawczy „Potencjał kobiet dla branży technologicznej” 2015

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sprawdź nasze najnowsze wpisy