10 stycznia 2017

Edukacja Projektowa & Edukacja Przyszłości

Edukacja Przyszłości

Podstawą koncepcji LifeSkills są edukacja projektowa oraz wnioski wyciągnięte z Raportu New Vision for Education „Unlocking the Potential of Technology” z 2015 roku, opracowanego przez World Economic Forum we współpracy z The Boston Consulting Group. Raport ten wskazywał, że trend rozwoju w szybko zmieniającym się, skoncentrowanym na technologii, świecie, wprawdzie bazuje na wiedzy i umiejętnościach techniczno-akademickich, ale przewagę buduje się poprzez wyróżniki osobiste.

Adaptacja

Nad praktyczną adaptacją edukacji projektowej i w/w raportu pracował i pracuje z nami nadzespół wybitnych, polskich praktyków, stanowiący trzon Rady Programowo-Naukowej Fundacji i Liceum LifeSkills.
Kompetencje 21-ego wieku według LifeSkills


Raport bazowy New Vision for Education. Unlocking the Potential of Technology, opracowany przez World Economic Forum, we współpracy z The Boston Consulting Group, dostępny jest na:
http://widgets.weforum.org/nve-2015/ oraz
http://www3.weforum.org/docs/WEFUSA_NewVisionforEducation_Report2015.pdf


Koncepcję wdrożono w Liceum Ogólnokształcącym LIFESKILLS Nr 1, przy współpracy z Radą Programowo-Naukową Liceum.

Sprawdź nasze najnowsze wpisy