19 października 2017

Wyróżniki – szkoły zaangażowania LifeSkills

Co robimy inaczej…? Przygotowujemy do powodzenia w życiu!

  1. Program kształtowania kompetencji XXI wieku – zgodnie z koncepcją New Vision for Education.
  2. Wytyczenie indywidualnej strategii edukacyjnej – Lifeskills ISE – dla każdego Ucznia (osobista usługa Założycieli Liceum).
  3. Relacja z praktykami – lekcje z praktykami przedsiębiorczości z Rady Programowo-Naukowej.
  4. Relacja z medycyną ratunkową – autorski program „wstęp do medycyny ratunkowej” specjalistki medycyny ratunkowej lek. med. Marty Sikory.
  5. Ścieżka uważności – przygotowanie do ról decydenckich, podejmowania właściwych decyzji, argumentacji publicznej – autorski program Roberta Kroola.
  6. Ścieżka medyczna – przygotowanie do medycyny – autorski program dr. n. med. Jarosława Sikory.
  7. W I i II klasie Uczeń wychodzi po lekcjach bez zadań domowych.

 

Kształcimy kompetencje użyteczne rynkowo:

A. Trudne rozmowy;
B. Wchodzenie w role;
C. Angażowanie innych;
D. Namierzanie granic;
E. Logika strategii i decyzji.
w codzienności
w językach
w sporcie
w sztuce
w biznesie
w ścieżce specjalizacyjnej

Zapraszamy na stronę internetową Liceum Ogólnokształcącego LIFESKILLS Nr 1

Sprawdź nasze najnowsze wpisy