7 lutego 2019

Kongres Strategii Rodzinnych LifeSkills

 


Kongres Strategii Rodzinnych

Kongres Strategii Rodzinnych to coroczne wydarzenie będące elementem kampanii LifeSkills na rzecz Strategii Rodzinnych w Polsce i UE. Przeznaczone dla członków rodzin, sukcesorów, doradców oraz pełnomocników – dla których decyzje i zarządzanie majątkiem rodzinnym lub jego kapitałem intelektualnym są ważne. Podstawa programowa bazuje na ponad 25 latach doświadczeń założycieli Fundacji LifeSkills, którzy są prekursorami projektów spod znaku Family Office w Polsce, a także na raportach „New Vision for Education. Unlocking the Potential of Technology”, opracowanym przez World Economic Forum, we współpracy z The Boston Consulting Group oraz “The Future of Jobs Report 2018”, opublikowanym przez World Economic Forum. Kongres Strategii Rodzinnych – LifeSkills, odbywa się raz w roku, na wiosnę. W trakcie jego trwania prezentowane są bariery, dylematy oraz wiedza praktyków z obszaru strategii rodzinnych z różnych dziedzin jak: strategie edukacji, strategie zdrowia, strategie inwestycji, strategie ryzyka, sukcesji i rozwoju rodzinnego dobrostanu oraz powodzenia w przyszłości. Na kanwie dyskusji i interakcji z publicznością, realizowane są wspólne projekty, publikacje oraz warsztaty, będące pomostem do kolejnych edycji kongresu w dalszych latach. Kampania LifeSkills na rzecz Strategii Rodzinnych w Polsce i UE bazuje na jasnej i precyzyjnej wartości – zdrowej rodzinie. Z tą wartością korespondują m.in. Cele Zrównoważonego Rozwoju, jak również misja Fundacji LifeSkills: przygotowujemy do powodzenia w życiu.

POWODZENIE W ZYCIU:

 • Pozycjonowanie zdrowych wartości rodzinnych, wynikających z nich kryteriów, a podejmowanie decyzji i zobowiązań długoterminowych
 • Zarządzanie ryzykami w kontekście kapitału intelektualnego oraz majątku rodzinnego
 • Role właścicielskie, a role zarządcze – podobieństwa vs. różnice
 • Argumentacja biznesowa – użyteczna i publiczna w zdrowych inwestycjach rodzinnych
 • Rzadki sens zdrowej sukcesji – jej bariery wewnętrzne oraz zewnętrzne
 • Design thinking w strategiach rodzinnych
 • Bezpieczeństwo kapitału rodzinnego – czym jest i jak o nie zadbać
 • Kierunki mecenatu rodzinnego – lokalne i ogólnokrajowe programy społeczne oraz przygotowanie do filantropii
 • Strategie sukcesyjne uwzględniające układ emocjonalny rodziny i jego zdrowie
 • Troska o kapitał intelektualny rodziny – praca z dzieckiem, młodzieżą i dorosłym ku zdrowej rodzinie.
 • NASZE WYDARZENIE ADRESUJEMY DO:
 • Członków rodzin, prowadzących rodzinne przedsięwzięcia
 • Właścicieli nowo tworzonych firm rodzinnych
 • Sukcesorek/ Sukcesorów firm istniejących
 • Managerów pracujących bezpośrednio z Właścicielami
 • Doradców przedsięwzięć rodzinnych
 • Pełnomocników i audytorów stawiających na wzorce zdrowej rodziny

Gospodarzami i prowadzącymi kongres są wyłącznie praktycy ze środowiska Rady Programowo-Naukowej Fundacji LifeSkills oraz specjalnie zaproszeni przez nich Goście ze świata nauki, biznesu i gospodarki. W przygotowaniu są zorganizowane wizyty i narady w firmach rodzinnych (cała Polska) oraz spotkania i warsztaty z ich decydentami. Cały, roczny program wraz z kampanią, ruszają pierwszym Kongresem Strategii Rodzinnych w dniu 12.04.2019!

JAKIE PYTANIA WARTO SOBIE ZADAĆ PRZYCHODZĄC NA KONGRES STRATEGII RODZINNYCH – LIFESKILLS? 

 • Czym jest projekt: Moje Życie?
 • Które wartości są kluczowe dla zdrowia rodziny? Jak budować i utrzymać kapitał rodzinny?
 • Jakie kryteria i strategie prowadzą do zdrowej rodziny?
 • Czy znam swoją rolę, kiedy podejmuję kluczowe decyzję?
 • Na czym polega właściwa decyzja i kiedy prowadzi do zdrowej rodziny, a kiedy nie…?

 

JAKIE KORZYŚCI PRZEWIDZIELIŚMY DLA UCZESTNIKÓW?

Pokażemy i przedyskutujemy możliwości wykorzystania narzędzi i technik optymalizujących decyzje rodzinne

 • Zdefiniujemy nowe drogi, w tym strategie, nie tylko same przykłady rozwiązania dla rodzin
 • Przedstawimy najnowsze osiągnięcia światowych instytucji Family Office oraz szczegóły zdiagnozowanych trendów rozwojowych
 • Zwiększymy świadomość obszaru działań decydentów i konsekwencji dla nich – ustalimy co ma być na wylocie Twoich zmagań zawodowo – rodzinnych…?
 • Zdefiniujemy dobrostan na osi czasu – kiedy wreszcie będziesz mógł być szczęśliwy? I w jakich rolach…?

A TAKŻE…

 • Doprecyzujemy presje, niejasności i bariery – czym dokładnie są w przedsięwzięciach rodzinnych?
 • Poznasz indeks barier wewnętrznych oraz barwną fasadę barier zewnętrznych…?
 • Dowiesz się od czego uciekają decydenci rodzinni? Gdzie się uwodzą? Jakich ról unikają…?
 • Oddzielisz chirurgicznie tzw. „Ja” od „Mojej roli” i bardziej precyzyjnie zdefiniujesz: jaka jest moja właściwa rola?
 • Ustalisz czego jesteś właścicielem, a czego – tylko użytkownikiem?
 • I kto de facto jest właścicielem Twojego szczęścia…?

SPECJALNE WARUNKI I ATMOSFERA KONGRESU:

 • 120 uczestników – żadnych przypadkowych osób,
 • ponad 60 uczestników to aktywni beneficjenci i klienci środowiska LifeSkills,
 • przemyślana koncepcja i sensowna interakcja z audytorium,
 • dużo przestrzeni na pytania oraz dyskusje,
 • możliwość pogłębionych konsultacji po Kongresie z wybranymi ekspertami.

Zapraszamy do udziału w kongresie i zachęcamy do rezerwacji miejsc.
Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl

  REJESTRACJA

Sprawdź nasze najnowsze wpisy