2 listopada 2021

Konkurs Matura Kompetencji XXI wieku

Konkurs Matura Kompetencji XXI wieku

Organizator pragnie niniejszym konkursem pozyskać, nagrodzić i promować zagadnienia użyteczne dla funkcjonowania edukacji w świecie przyszłości. Zagadnienia z których zdawanie Matury z Kompetencji XXI-go wieku miałoby sens i życiową użyteczność dla uczniów.

Celem Konkursu jest uwspółcześnienie edukacji formalnej, w tym zwiększenie użyteczności podstawy programowej w kontekście zmieniających się wyzwań rynkowych, społecznych oraz gospodarczych. Innowacyjne – czyli prorynkowe i prospołeczne – zastosowanie podstawy programowej jest istotnym wyzwaniem i oczekiwaną składową konkursu, a w szczególności powiązanie proponowanych treści programowych ze Sprawnościami LifeSkills.

Sprawności LifeSkills służą kształtowaniu Kompetencji XXI wieku, a są to:

  1. rozwiązywanie problemów materialnych;
  2. rozwiązywanie problemów emocjonalnych;
  3. podejmowanie decyzji;
  4. współpraca i praca zespołowa;
  5. twórcza kreacja – zmiana teraźniejszości.

Korzyści z udziału w konkursie

Fundacja LifeSkills ufunduje  – 3 nagrody główne dla Laureatów:

  • 10 000,00 zł – dla Uczestnika, który zajął I miejsce w Konkursie,
  • 6 000,00 zł – dla Uczestnika, który zajął II miejsce w Konkursie,
  • 4 000,00 zł – dla Uczestnika, który zajął III miejsce w Konkursie,

oraz 9 nagród dla Wyróżnionych po 2 000,00 zł.

Warunkiem udziału w Konkursie jest zapoznanie się z Regulaminem oraz przesłanie uzupełnionego Formularza zgłoszeniowego, Zestawu zadań i Teasera . Zgłoszenia Konkursowe należy złożyć w terminie nie później niż do 28 lutego 2022 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

konkurs2021@lifeskills.pl

z tytułem: Konkurs Matura Kompetencji XXI wieku

Uczestnik ma możliwość skorzystania z konsultacji (e-mail) w zakresie koncepcji Sprawności LifeSkills.

Zapytania w tej kwestii mogą być zgłaszane do 15 lutego 2022.

Sprawności LifeSkills

Sprawności LifeSkills dostępne są tutaj.

Regulamin Konkursu

Regulamin Konkursu dostępny jest tutaj.

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: konkurs2021@lifeskills.pl

Sprawdź nasze najnowsze wpisy