2 listopada 2021

Konkurs Matura Kompetencji XXI wieku LifeSkills

Konkurs Matura Kompetencji XXI-go wieku LifeSkills

Organizator pragnie niniejszym konkursem pozyskać, nagrodzić i promować zagadnienia użyteczne dla funkcjonowania edukacji w świecie przyszłości. Zagadnienia z których zdawanie Matury z Kompetencji XXI-go wieku LifeSkills miałoby sens i życiową użyteczność dla uczniów.

Celem Konkursu jest uwspółcześnienie edukacji formalnej, w tym zwiększenie użyteczności podstawy programowej w kontekście zmieniających się wyzwań rynkowych, społecznych oraz gospodarczych. Innowacyjne – czyli prorynkowe i prospołeczne – zastosowanie podstawy programowej jest istotnym wyzwaniem i oczekiwaną składową konkursu, a w szczególności powiązanie proponowanych treści programowych z Kompetencjami XXI-go wieku LifeSkills.

Kompetencje XXI-go wieku LifeSkills to:

  1. Rozwiązywanie problemów materialnych;
  2. Rozwiązywanie problemów emocjonalnych;
  3. Podejmowanie decyzji;
  4. Współpraca i praca zespołowa;
  5. Twórcza kreacja – zmiana teraźniejszości.

Korzyści z udziału w konkursie

Fundacja LifeSkills ufunduje  – 3 nagrody główne dla Laureatów:

  • 10 000,00 zł – dla Uczestnika, który zajął I miejsce w Konkursie,
  • 6 000,00 zł – dla Uczestnika, który zajął II miejsce w Konkursie,
  • 4 000,00 zł – dla Uczestnika, który zajął III miejsce w Konkursie,

oraz 9 nagród dla Wyróżnionych po 2 000,00 zł.

Warunkiem udziału w Konkursie jest zapoznanie się z Regulaminem oraz przesłanie uzupełnionego Formularza zgłoszeniowego, Zestawu zadań i Teasera . Zgłoszenia Konkursowe należy złożyć w terminie nie później niż do 14 marca 2023 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

konkurs2021@lifeskills.pl

z tytułem: Konkurs Matura Kompetencji XXI wieku LifeSkills

Uczestnik ma możliwość skorzystania z konsultacji (e-mail) w zakresie Kompetencji XXI w. Zapytania w tej kwestii moga być zgłaszane do 20 lutego 2023 r.

Regulamin Konkursu

Regulamin Konkursu dostępny jest tutaj.

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: konkurs2021@lifeskills.pl

Sprawdź nasze najnowsze wpisy