28 stycznia 2016

Liceum Ogólnokształcące LifeSkills Nr 1

Liceum Ogólnokształcące LifeSkills Nr 1 w Warszawie

Liceum LifeSkills – Dziś i jutro. W Polsce.

Liceum Ogólnokształcące LifeSkills Nr 1 to prywatne, niepubliczne rodzinne liceum tematyczne, założone przez Fundację LifeSkills, przygotowujące do powodzenia w życiu. Naszą intencją jest, by Młodzież po ukończeniu prywatnego Liceum LifeSkills studiowała, zakładała firmy i prowadziła działalność w Polsce.
Liceum LifeSkills działa w oparciu o koncepcję Kompetencji XXI wieku, wypracowaną wspólnie z Radą Programowo-Naukową Centrum i Liceum, na podstawie raportu New Vision for Education. Unlocking the Potential of Technology, opracowanego przez World Economic Forum, we współpracy z The Boston Consulting Group.

Program kształcenia

Liceum Ogólnokształcące LifeSkills Nr 1 jest trzyletnią ogólnokształcącą szkołą ponadgimnazjalną, realizującą cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa, w szczególności Ustawy o systemie oświaty, wzbogacone o cele statutowe Fundacji LifeSkills.
Program jest realizowany w dwóch ścieżkach:

  1. Uważności – Przygotowanie do ról decydenckich i podejmowania właściwych decyzji. Autorski program Roberta Kroola.
  2. Medycznej – Przygotowanie do medycyny – Matura Wysokich Lotów. Autorski program dr. n. med. Jarosława Sikory.

Co robimy inaczej?

  1. Program kształtowania kompetencji XXI wieku – zgodnie z koncepcją New Vision for Education.
  2. Wytyczenie indywidualnej strategii edukacyjnej – Lifeskills ISE – dla każdego Ucznia (Założyciele, Nawigator).
  3. Relacja z praktykami – lekcje z praktykami przedsiębiorczości z Rady Programowo-Naukowej.
  4. Relacja z medycyną ratunkową – autorski program „wstęp do medycyny ratunkowej” specjalistki medycyny ratunkowej lek. med. Marty Sikory.
  5. Ścieżka uważności – przygotowanie do ról decydenckich i podejmowania właściwych decyzji – autorski program Roberta Kroola.
  6. Ścieżka medyczna – przygotowanie do medycyny – autorski program dr. n. med. Jarosława Sikory.
  7. W I i II klasie Uczeń wychodzi po lekcjach bez zadań domowych.

Rekrutacja

Rekrutacja na rok 2017/2018 do Liceum Ogólnokształcącego LIFESKILLS Nr 1 odbywa się podczas indywidualnego spotkania Założycieli Liceum z przyszłym Uczniem i jego Rodzicami/Opiekunami. Formularz umówienia spotkania na stronie Liceum.

Sprawdź nasze najnowsze wpisy