31 stycznia 2016

Ekspres Medyczny

Program:

Coraz częściej dzieci już w szkole podstawowej stykają się z zagadnieniem pierwszej pomocy i szeroko rozumianej medycyny. Dzieci dzisiaj wiedzą, w jaki sposób wezwać pogotowie ratunkowe, czasem potrafią zastosować niektóre czynności ratownicze.

Istotnym problemem dla dzieci jest lęk przed niewłaściwym wykonaniem czynności ratowniczych lub lęk przed spowodowaniem przez dziecko pogorszenia stanu zdrowia poszkodowanego podczas działań ratowniczych (np. złamania żeber, uszkodzenie kręgosłupa szyjnego). Innym problemem jest obawa przed użyciem AED.

  • Czy dzieci wiedzą, co mają zrobić, gdy kolega spadnie ze schodów, leży na brzuchu i nie odpowiada na zadawane mu pytania? Czy można go odwrócić na plecy celem sprawdzenia oddechu?
  • Czy dzieci wiedzą dlaczego nie stosujemy wody utlenionej na rany?
  • Dlaczego nie zawsze nawadniamy odwodnionego wodą? Co i kiedy użyjemy w takich przypadkach?
  • Czy prąd „kopie”? – czyli jak prawidłowo używać AED?

Głównym celem programu warsztatów resuscytacji i medycyny jest oswojenie uczniów z nagłą sytuacją i wzmocnienie naturalnej chęci pomocy drugiemu człowiekowi, a także wskazanie, kiedy taka pomoc jest rzeczywiście niezbędna. Dzieci poznają zasady i zostaną przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy – w stanach nagłych zagrożeń zdrowia i życia. Co istotne –  wiedzę tę posiądą dzięki zajęciom praktycznym, z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu i manekinów.

Uczniowie dzięki udziałowi w warsztatach dowiedzą się, jaka jest kolejność czynności ratunkowych i co ważne – opanują tę wiedzę do takiego stopnia, by w sytuacji nagłego zagrożenia zdrowia lub życia nie tracić czasu na myślenie „co teraz zrobić?“

Poza pierwszą pomocą, program zostanie wzbogacony o oswojenie uczestników z hermetycznym światem służby zdrowia, pomoże odnaleźć się na SORze i oddziale szpitalnym.

Wszystkie nabyte umiejętności zostaną na koniec warsztatów sprawdzone i zweryfikowane egzaminem praktycznym.

Udział w warsztatach pomoże dzieciom zrozumieć świat dzisiejszej medycyny, żeby nie były – tak jak wielu dorosłych – „dziećmi we mgle“, pozwoli także na kontakt ze sprzętem, którego zwykle nie wolno im dotykać.

Program Ekspres Medyczny kierowany jest do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Jeśli jesteś zainteresowana/y przeprowadzeniem warsztatów w swojej placówce, skorzystaj z formularza w zakładce Kontakt 

Sprawdź nasze najnowsze wpisy