9 marca 2021

Konkurs dla Nauczycieli

Konkurs dla Nauczycieli

to konkurs mający na celu promowanie najciekawszych pomysłów na lekcje online oraz propagowanie edukacji użytecznej życiowo, w szczególności odnoszącej się do kształtowania kompetencji 21 wieku (według autorskiej koncepcji Lifeskills).

Kompetencje objęte koncepcją to:

  1. podejmowanie decyzji;
  2. współpraca i praca zespołowa;
  3. kreacja i zdolność zmiany teraźniejszości;
  4. rozwiązywanie problemów emocjonalnych;
  5. rozwiązywanie problemów materialnych.

Konkurs kierowany jest do wszystkich nauczycieli, czyli osoba posiadająca uprawnienia pedagogiczne albo będąca w trakcie ich pozyskiwania

Korzyści z udziału w konkursie

Fundacja Lifeskills ufundowała 3 nagrody dla Laureatów:

  • 10 000,00 zł – dla Uczestnika, który zajął I miejsce w Konkursie,
  • 6 000,00 zł – dla Uczestnika, który zajął II miejsce w Konkursie,
  • 4 000,00 zł – dla Uczestnika, który zajął III miejsce w Konkursie,

oraz do 8 nagród dla Wyróżnionych po 2000,00 zł .

Warunkiem udziału w Konkursie jest zapoznanie się z regulaminem oraz przesłanie zgłoszenia za pomocą Formularza zgłoszeniowego z załączonym pakietem pięciu Konspektów i jednego Teasera w terminie nie później niż 10 czerwca 2021 roku. 

Regulamin Konkursu

Regulamin Konkursu dostępny jest tutaj.

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj.

Kontakt i zapisy

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt za pomocą poczty elektronicznej na adres: konkurs2021@lifeskills.pl

Plakat promujący Konkurs

Sprawdź nasze najnowsze wpisy