28 stycznia 2016

Ludzie LifeSkills

Robert Krool

Fundator, prezes zarządu Fundacji. Mentor, diagnostyk rozwojowy, przedsiębiorca. Specjalista inwestycji oraz projektów właścicielskich i rodzinnych. W swoim 30 letnim dorobku poprowadził przeszło 10 tys. godzin sesji mentoringowych i mediacyjnych; uczestniczył w decyzjach o wartości przekraczającej 5 mld złotych, reżyserował ponad 50 projektów zmian organizacyjnych i międzypokoleniowych, a w jego seminariach i warsztatach wzięło udział ponad 600 tys. decydentów.

Były biegły sądowy w w dziedzinie restrukturyzacji i oceny ryzyka biznesowego. Wieloletni śledczy gospodarczy. Sklasyfikowany przez media na 7. miejscu w rankingu najbardziej wpływowych doradców biznesu w Polsce. Członek-założyciel i prezes zarządu Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców. Autor 8 książek. Współtwórca oraz jeden z wiodących animatorów nowej kategorii scenicznej: Mentoring Theater. Wyróżniony tytułem Master Mentor 2018 przez Magazyn Businessman.pl

Jarosław Sikora

Fundator, wiceprezes zarządu Fundacji oraz dyrektor Liceum Ogólnokształcącego LIFESKILLS Nr 1 w Warszawie. Przedsiębiorca, inwestor i analityk. Specjalista inwestycji oraz projektów rodzinnych. W ciągu minionych 25 lat działalności wsparł ponad 2 tys. przypadków dziedzictwa kapitału intelektualnego rodziców, w tym 60 przypadków faktycznej sukcesji biznesu rodzinnego. Poświęcił ponad 10 tys. godzin na wdrażanie skutecznych narzędzi diagnostyki rozwojowej. Inicjator badań wpływu edukacji na rozwój i wyniki użyteczności życiowej.

Twórca projektów edukacyjnych: Fundacji Edukacyjnej Sikory, High Flyer, Fundacji LifeSkills oraz Kursu Sikory, który ma ponad 13 tys. absolwentów oraz około 1 tys. kursantów rocznie. Marka Sikory i wchodzące w jej skład podmioty inwestycyjne, usługowe, są klasycznym przykładem grupy firm rodzinnych, która aktywnie wspiera sobie podobne.
Doktor nauk medycznych, specjalista drugiego stopnia z chorób wewnętrznych. Autor prac naukowych z zakresu psychofarmakologii centralnego układu nerwowego oraz biologii nowotworów.

Mec. Robert Kroplewski

Radca prawny, członek Rady Programowo Naukowej Fundacji LifeSkills, pełnomocnik ministra do spraw społeczeństwa informacyjnego w Ministerstwie Cyfryzacji. Wraz ze swoim Zespołem Kancelaryjnym specjalizuje się w skomplikowanych sprawach gospodarczych oraz cywilnych o charakterze międzynarodowym, również na szczeblu rządowym. Biegle posługuje się językiem angielskim.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył Studia Podyplomowe w Instytucie Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studia Podyplomowe Ochrona Konkurencji, Własność Przemysłowa i Prawo komputerowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, a także Sądu Polubownego przy Krajowej Izbie Gospodarczej.  Od 2000 r. właściciel Kancelarii Radcy Prawnego Kroplewski.com. W latach 2004-2006 dyrektor Departamentu Prawnego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W latach 2011-2016 dyrektor Biura Prawnego Telewizji Polskiej SA. Od 2006 r ekspert ds. mediów i nowych technologii Instytutu Sobieskiego. W latach 2006-2011 ekspert Prezesa UKE, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Komisji Sejmowej Kultury i Środków Społecznego Przekazu.

Mec. dr inż. Robert Klinski

Europejski rzecznik ds unijnych znaków towarowych i wzorów przemysłowych

Dr. Robert Klinski zajmuje się dziedziną własności intelektualnej od 2002 roku, założyciel firmy prawniczej PATENTSHIP. Jego obszary specjalizacji obejmują uzyskiwanie i egzekwowanie praw własności, szczególnie w dziedzinie inżynierii elektrycznej, telekomunikacji, cyfrowym przetwarzaniu sygnałów, technologii półprzewodnikowej, oprogramowania, kodowania i kryptografii , technologii medycznej, optyki oraz inżynierii mechanicznej. Jego działania dotyczą również postępowania w sprawach naruszenia praw własności. Regularnie prowadzi wykłady na temat ochrony oprogramowania zgodnie z niemieckim, europejskim i międzynarodowym prawem patentowym. Posługuje się językiem niemieckim, angielskim i polskim. Jest także członkiem VPP i EPI.

Dr. Robert Klinski studiował inżynierię elektryczną i komunikacyjną na Uniwersytecie Technicznym w Hamburgu i uzyskał doktorat z wyróżnieniem na Politechnice Monachijskiej w zakresie cyfrowego przetwarzania sygnałów dla systemów transmisji. Równolegle ze studiami doktoranckimi, studiował w Fraunhofer Gesellschaft w Instytucie Systemów Komunikacyjnych, gdzie opracował bezprzewodowe i przewodowe systemy komunikacji. Jest autorem wielu publikacji z dziedziny technologii komunikacji cyfrowej i wynalazcą kilku patentów.

Ewa Sowińska – Wiceprezes PIBR

Zastępca Prezesa Polskskiej Izby Biegłych Rewidentów. Członkini Rady Programowo Naukowej Fundacji LifeSkills. Posiada bogatą wiedzę i doświadczenie w zakresie rachunkowości oraz rewizji finansowej. Brała udział w ocenie i przygotowywaniu raportów dla rządu polskiego w sprawie spełnienia wymagań nałożonych na inwestorów zagranicznych w Umowach Prywatyzacyjnych, w odniesieniu do sprywatyzowanych spółek. Przygotowywała i prowadziła szereg szkoleń dla biegłych rewidentów z zakresu rewizji finansowej oraz dla członków rad nadzorczych z zakresu odpowiedzialności.

Zasiada w Radzie Programowej BPO Education Center przy Sopockiej Szkole Wyższej. Jest też członkiem Rady Konsultacyjnej przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej w kadencji 2012-2016. Od września 2014 roku jest członkiem Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw powołanego przez Ministra Gospodarki. W 2014 roku skończyła studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, jest przewodniczącą Rady Programowej Fundacji Forum Mentorów oraz Fundatorem i Wiceprezesem Fundacji METAPOMOC.

Dr Dariusz Woźnicki

Dyrektor Generalny Agencji Bezpieczeństwa Gospodarczego, która jest polskim przedstawicielem Międzynarodowego Konsorcjum Platforma Bezpieczeństwa Gospodarczego. Celem Konsorcjum jest tworzenie praktycznych rozwiązań w zakresie gwarantującym wzrost bezpieczeństwa w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym adresowanym w pierwszej kolejności do grupy małych i średnich firm, które są szczególnie narażone na niebezpieczeństwa w obrocie gospodarczym. Dr Dariusz Woźnicki należy do zespołu ekspertów „Rządowego planu zwalczania przestępczości zorganizowanej w Polsce”.

Działania Konsorcjum są między innymi skierowane na przeciwdziałanie powstawaniu przestępczości zorganizowanej o charakterze ekonomicznym, polegające na rozpoznawaniu i eliminowaniu czynników sprzyjających powstawaniu tego typu przestępczości. Takie podejście, oparte na pozaoperacyjnych działaniach, powoduje wzrost identyfikacji przez przedsiębiorców zagrożeń tego typu, wymianę doświadczeń i profilaktykę społeczną.

Magdalena Czarnota

Pedagog sceniczny, coach głosu, muzyk. Współpracuje od szeregu lat z wybitnymi postaciami świata biznesu oraz sztuki przy: Ambulatorium Głosu, Teatrze Palladium w Warszawie, Teatrze Groteska w Krakowie, Stowarzyszeniu Profesjonalnych Mówców w Polsce, Fundacji LifeSkills, Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej w Warszawie.
Wieloletni pedagog na wydziale wokalno – aktorskim szkoły im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Pianistka i akompaniatorka. Posiada niezwykle istotny w pracy z głosem tzw. słuch absolutny. Pochodzi ze znanej rodziny aktorsko – reżyserskiej, od dziecka uczestniczyła w projektach teatralnych oraz warsztatach pracy z głosem i ciałem na całym świecie. Dorastała w środowisku pantomimy, teatru Jerzego Grotowskiego oraz Teatru Polskiego we Wrocławiu.
Jej kompetencje coachingowe, doradcze oraz warsztatowe cieszą się wysokim uznaniem środowiska artystycznego oraz biznesowego. Podkreślanymi przez Klientów atrybutami, są: rzetelność, intuicja oraz dyskrecja. Wyróżniki specjalizacji, to:
– otwarcie ciała na głos;
– interpretacje wokalne;
– ruch sceniczny.

Paulina Balcerowska

Socjolog, wykładowca, ukończyła także studia na kierunku zarządzanie, obecnie pracuje nad doktoratem, głównie interesuje się kwestiami funkcjonowania człowieka w środowisku pracy. Prowadzi zajęcia ze studentami z przedmiotów: Socjologia, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zachowania organizacyjne. Posiada doświadczenie w sektorze biznesu, organizacji pozarządowych i edukacji. Koncentruje się na wzmacnianiu innych w dokonywaniu pozytywnych zmian w życiu oraz budowaniu relacji opartych na zaufaniu i współpracy. W pracy stawia na autentyczność i podejście partnerskie. Szczególnie interesuje się psychologią pozytywną i nowatorskimi podejściami do rozwoju ludzkiego potencjału, w tym metodą STRUCTOGRAM. Prywatnie miłośniczka podróży, półmaratonów, Prowansji, kuchni włoskiej.

Lucyna Kwaśna

Sekretarz generalny Biura Zarządu Fundacji LifeSkills. Od sześciu lat związana z branżą szkoleniową i edukacyjną jako project & event manager. Zajmowała się planowaniem i zarządzaniem projektami szkoleniowymi w zakresie ich promocji, obsługi klienta, logistyki oraz administracji. Dzięki swojemu doświadczeniu i opanowaniu potrafi znaleźć rozwiązanie w każdej sytuacji, która z pozoru może wydawać się bez wyjścia. W pracy stawia na zaangażowanie, optymalizację procesów i pozytywne podejście. Z wykształcenia pedagog, ukończyła Edukację Medialną i Informatykę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Interesuje się psychologią integralną, innowacyjnymi metodami edukacji dzieci i młodzieży oraz dietetyką. Prywatnie miłośniczka wypraw rowerowych w dzikie zakątki Polski.

Sprawdź nasze najnowsze wpisy