28 stycznia 2016

Ludzie LifeSkills


Robert Krool

Fundator, prezes zarządu Fundacji i jej wolontariusz. Specjalista ds. inwestycji międzypokoleniowych oraz projektów właścicielskich i rodzinnych. Zawodowy mentor, diagnostyk rozwojowy, przedsiębiorca. W ponad 30 letnim dorobku poprowadził przeszło 10 tys. godzin sesji feedbackowych i mediacyjnych; uczestniczył w decyzjach właścicielskich o łącznej wartości przekraczającej 5,5 mld złotych, moderował 54 projekty zmian organizacyjnych i międzypokoleniowych, a w jego seminariach i warsztatach wzięło udział ponad 600 tys. decydentów.

Były biegły sądowy w w dziedzinie restrukturyzacji i oceny ryzyka biznesowego. Wieloletni śledczy gospodarczy. Sklasyfikowany przez media na 7. miejscu w rankingu najbardziej wpływowych doradców biznesu w Polsce. Prezes zarządu Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców. Autor 8 książek. Współtwórca oraz jeden z wiodących animatorów nowej kategorii scenicznej: Mentoring Theater. Wyróżniony tytułem Master Mentor 2018 przez Magazyn Businessman.pl


Jarosław Sikora

Fundator, wiceprezes zarządu Fundacji, jej wolontariusz oraz dyrektor Liceum Ogólnokształcącego LIFESKILLS Nr 1 w Warszawie. Przedsiębiorca, inwestor i analityk. Specjalista inwestycji oraz projektów rodzinnych. W ciągu minionych 25 lat działalności wsparł ponad 2 tys. przypadków dziedzictwa kapitału intelektualnego rodziców, w tym 60 przypadków faktycznej sukcesji biznesu rodzinnego. Poświęcił ponad 10 tys. godzin na wdrażanie skutecznych narzędzi diagnostyki rozwojowej. Inicjator badań wpływu edukacji na rozwój i wyniki użyteczności życiowej.

Twórca projektów edukacyjnych: Fundacji Edukacyjnej Sikory, High Flyer, Fundacji LifeSkills oraz Kursu Sikory, który ma ponad 13 tys. absolwentów oraz około 1 tys. kursantów rocznie. Marka Sikory i wchodzące w jej skład podmioty inwestycyjne, usługowe, są klasycznym przykładem grupy firm rodzinnych, która aktywnie wspiera sobie podobne.
Doktor nauk medycznych, specjalista drugiego stopnia z chorób wewnętrznych. Autor prac naukowych z zakresu psychofarmakologii centralnego układu nerwowego oraz biologii nowotworów.


Mec. Robert Kroplewski

Radca prawny, członek Rady Programowo Naukowej Fundacji LifeSkills, jej wolontariusz, pełnomocnik ministra do spraw społeczeństwa informacyjnego w Ministerstwie Cyfryzacji. Wraz ze swoim Zespołem Kancelaryjnym specjalizuje się w skomplikowanych sprawach gospodarczych oraz cywilnych o charakterze międzynarodowym, również na szczeblu rządowym. Biegle posługuje się językiem angielskim.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył Studia Podyplomowe w Instytucie Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studia Podyplomowe Ochrona Konkurencji, Własność Przemysłowa i Prawo komputerowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, a także Sądu Polubownego przy Krajowej Izbie Gospodarczej.  Od 2000 r. właściciel Kancelarii Radcy Prawnego Kroplewski.com. W latach 2004-2006 dyrektor Departamentu Prawnego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W latach 2011-2016 dyrektor Biura Prawnego Telewizji Polskiej SA. Od 2006 r ekspert ds. mediów i nowych technologii Instytutu Sobieskiego. W latach 2006-2011 ekspert Prezesa UKE, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Komisji Sejmowej Kultury i Środków Społecznego Przekazu.

Mec. dr inż. Robert Klinski

Europejski rzecznik ds unijnych znaków towarowych i wzorów przemysłowych

Zajmuje się dziedziną własności intelektualnej od 2002 roku, założyciel firmy prawniczej PATENTSHIP. Jego obszary specjalizacji obejmują uzyskiwanie i egzekwowanie praw własności, szczególnie w dziedzinie inżynierii elektrycznej, telekomunikacji, cyfrowym przetwarzaniu sygnałów, technologii półprzewodnikowej, oprogramowania, kodowania i kryptografii , technologii medycznej, optyki oraz inżynierii mechanicznej. Jego działania dotyczą również postępowania w sprawach naruszenia praw własności. Regularnie prowadzi wykłady na temat ochrony oprogramowania zgodnie z niemieckim, europejskim i międzynarodowym prawem patentowym. Posługuje się językiem niemieckim, angielskim i polskim. Jest także członkiem VPP i EPI.

Studiował inżynierię elektryczną i komunikacyjną na Uniwersytecie Technicznym w Hamburgu i uzyskał doktorat z wyróżnieniem na Politechnice Monachijskiej w zakresie cyfrowego przetwarzania sygnałów dla systemów transmisji. Równolegle ze studiami doktoranckimi, studiował w Fraunhofer Gesellschaft w Instytucie Systemów Komunikacyjnych, gdzie opracował bezprzewodowe i przewodowe systemy komunikacji. Jest autorem wielu publikacji z dziedziny technologii komunikacji cyfrowej i wynalazcą.


Ewa Sowińska – Wiceprezes PIBR

Zastępca Prezesa Polskskiej Izby Biegłych Rewidentów. Członkini Rady Programowo Naukowej Fundacji LifeSkills, jej wolontariuszka. Posiada bogatą wiedzę i doświadczenie w zakresie rachunkowości oraz rewizji finansowej. Brała udział w ocenie i przygotowywaniu raportów dla rządu polskiego w sprawie spełnienia wymagań nałożonych na inwestorów zagranicznych w Umowach Prywatyzacyjnych, w odniesieniu do sprywatyzowanych spółek. Przygotowywała i prowadziła szereg szkoleń dla biegłych rewidentów z zakresu rewizji finansowej oraz dla członków rad nadzorczych z zakresu odpowiedzialności.

Zasiada w Radzie Programowej BPO Education Center przy Sopockiej Szkole Wyższej. Jest też członkiem Rady Konsultacyjnej przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej w kadencji 2012-2016. Od września 2014 roku jest członkiem Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw powołanego przez Ministra Gospodarki. W 2014 roku skończyła studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, jest przewodniczącą Rady Programowej Fundacji Forum Mentorów oraz Fundatorem i Wiceprezesem Fundacji METAPOMOC.


Dr Dariusz Woźnicki

Dyrektor Generalny Agencji Bezpieczeństwa Gospodarczego, która jest polskim przedstawicielem Międzynarodowego Konsorcjum Platforma Bezpieczeństwa Gospodarczego. Celem Konsorcjum jest tworzenie praktycznych rozwiązań w zakresie gwarantującym wzrost bezpieczeństwa w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym adresowanym w pierwszej kolejności do grupy małych i średnich firm, które są szczególnie narażone na niebezpieczeństwa w obrocie gospodarczym. Dr Dariusz Woźnicki należy do zespołu ekspertów „Rządowego planu zwalczania przestępczości zorganizowanej w Polsce”.

Działania Konsorcjum są między innymi skierowane na przeciwdziałanie powstawaniu przestępczości zorganizowanej o charakterze ekonomicznym, polegające na rozpoznawaniu i eliminowaniu czynników sprzyjających powstawaniu tego typu przestępczości. Takie podejście, oparte na pozaoperacyjnych działaniach, powoduje wzrost identyfikacji przez przedsiębiorców zagrożeń tego typu, wymianę doświadczeń i profilaktykę społeczną.


Magdalena Czarnota – Krool

Pedagog sceniczny, coach głosu, muzyk. Współpracuje od szeregu lat z wybitnymi postaciami świata biznesu oraz sztuki przy: Ambulatorium Głosu, Teatrze Palladium w Warszawie, Teatrze Groteska w Krakowie, Stowarzyszeniu Profesjonalnych Mówców, Fundacji LifeSkills, Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej w Warszawie.
Wieloletni pedagog na wydziale wokalno – aktorskim szkoły im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Pianistka i akompaniatorka. Posiada niezwykle istotny w pracy z głosem tzw. słuch absolutny. Pochodzi ze znanej rodziny aktorsko – reżyserskiej, od dziecka uczestniczyła w projektach teatralnych oraz warsztatach pracy z głosem i ciałem na całym świecie. Dorastała w środowisku pantomimy, teatru Jerzego Grotowskiego oraz Teatru Polskiego we Wrocławiu.
Jej kompetencje cieszą się wysokim uznaniem środowiska artystycznego oraz biznesowego.


Paulina Balcerowska

Socjolog, wykładowca, ukończyła także studia na kierunku zarządzanie, obecnie pracuje nad doktoratem, głównie interesuje się kwestiami funkcjonowania człowieka w środowisku pracy. Prowadzi zajęcia ze studentami z przedmiotów: Socjologia, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zachowania organizacyjne. Posiada doświadczenie w sektorze biznesu, organizacji pozarządowych i edukacji. Koncentruje się na wzmacnianiu innych w dokonywaniu pozytywnych zmian w życiu oraz budowaniu relacji opartych na zaufaniu i współpracy. W pracy stawia na autentyczność i podejście partnerskie. Szczególnie interesuje się psychologią pozytywną i nowatorskimi podejściami do rozwoju ludzkiego potencjału, w tym metodą STRUCTOGRAM. Prywatnie miłośniczka podróży, półmaratonów, Prowansji, kuchni włoskiej.


Lucyna Kwaśna

Sekretarz generalny Biura Zarządu Fundacji LifeSkills. Od sześciu lat związana z branżą szkoleniową i edukacyjną jako project & event manager. Zajmowała się planowaniem i zarządzaniem projektami szkoleniowymi w zakresie ich promocji, obsługi klienta, logistyki oraz administracji. Dzięki swojemu doświadczeniu i opanowaniu potrafi radzić sobie z wyzwaniami. W pracy stawia na zaangażowanie, optymalizację procesów i pozytywne podejście. Z wykształcenia pedagog, ukończyła Edukację Medialną i Informatykę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Interesuje się psychologią integralną, innowacyjnymi metodami edukacji dzieci i młodzieży oraz dietetyką. Prywatnie miłośniczka wypraw rowerowych w dzikie zakątki Polski.

Sprawdź nasze najnowsze wpisy