1 marca 2017

Fundacja

Geneza

Ludzkie zachowanie jest skomplikowane i ma wiele wariacji. Dla większości z nas prawdziwa strona naszej osobowości pozostaje nieodkryta przez całe życie. Nie znamy swojej prawdziwej strefy “cienia” i strefy swobodnego działania, głównych hamulców, obszarów rozwojowych, a tym samym talentów i silnych stron. A jeśli już je poznamy, to z trudem przychodzi nam ich twórcze wykorzystanie w kształtowaniu swojego życia osobistego i zawodowego. Niejednokrotnie też stajemy się ekspertami od własnych wad, słabych stron, błędów i marnujemy życie na nieustannych próbach walki z nimi, pozostawiając to, co mamy do zaoferowania światu w zapomnieniu.
Wrażliwi na niebezpieczne zjawiska, jakimi są nieobecność i presja, stworzyliśmy Fundację LifeSkills. Jej celem jest stworzenie ośrodka użytecznych systemów programowania zmiany dla decydentów, ich zespołów, a także dla rodziców i młodzieży w duchu użytecznych życiowo kompetencji XXI wieku.

Projekty

Scalamy projekty takie jak:

 1. nowo utworzone Rodzinne Liceum Ogólnokształcące LIFESKILLS Nr 1 w Warszawie wraz z zapleczem franczyzowym;
 2. ośrodek uważnej mediacji i mentoratu dla zmian oraz sukcesji;
 3. edukacja medyczna, ratunkowa oraz z zakresu uważności;
 4. impresariat artystyczny nowej kategorii scenicznej Mentoring Theater;
 5. oficyna wydawnicza;
 6. start-upy i eksperymenty z firmami badawczo – rozwojowymi z kraju oraz zagranicy.

Cele statutowe:

 • wdrażania programów poszerzających podstawy programowe w edukacji publicznej i niepublicznej o kompetencje, umiejętności praktyczne, niezbędne w życiu codziennym i karierze zawodowej,
 • wdrażania nowoczesnych, krajowych i światowych form edukacji – w tym diagnostyki potrzeb edukacyjnych – oraz pozyskiwania środków, zasobów i licencji krajowych i zagranicznych,
 • wspierania, promowania i organizowania edukacji i doradztwa medycznego dla wszystkich zainteresowanych,
 • propagowania zasad prawidłowego postępowania w stanach nagłych
  i zapobiegania ich wystąpieniu, a także edukacji w zakresie medycyny rodzinnej, ratunkowej, oraz medycyny katastrof i środowiskowej,
 • integrowania formalnej ścieżki kształcenia z aktualnymi wymogami rynku pracy i doradztwa w tym zakresie,
 • podnoszenia umiejętności: wykorzystania aparatu matematycznego; współdziałania zespołowego i komunikacji międzyludzkiej; przenikliwego myślenia oraz przywództwa,
 • kreowania strategii edukacyjnych dla wszystkich uczestników procesu dydaktycznego, a w szczególności dla młodzieży i rodziców,
 • rozwijania kapitału intelektualnego rodziny,
 • wdrażania programów osobistego rozwoju, nastawionych na kreowanie samodzielnych i szczęśliwych ludzi,
 • rozwijania kapitału relacyjnego i tworzenia środowiska dla projektów zawodowych,
 • wspierania i promowania samodoskonalenia, podnoszenia wiedzy i rozwijania kwalifikacji w ochronie zdrowia oraz innych zawodach wymagających kształcenia ustawicznego,
 • propagowania zasad etyki w biznesie, karierze i przywództwie,
 • opracowywania, budowania oraz wspierania projektów sidowych, start-upowych i badawczych,
 • kreowania atmosfery do rozwoju intelektualnego oraz popularyzowania idei udziału w stażach, praktykach i wolontariatach,
 • promocji idei społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility),
 • prowadzenia wszystkich powyższych działań również na rzecz osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem ich oczekiwań, potrzeb oraz ograniczeń.

Sprawdź nasze najnowsze wpisy